Pożegnanie

 
 

Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci


Śp.

mgr Elżbiety Michalskiej

Pracownika Administracji Ogólnouczelnianej
Uniwersytetu Śląskiego,

Osoby serdecznej o wielkim sercu,
zawsze służącej pomocą i dobrym słowem,
oddanej ludziom i sprawom Uczelni.

Życzliwość i dobroć wobec innych czyniły z Niej
Osobę powszechnie lubianą i szanowaną.

Będzie nam Jej wszystkim brakowało. Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy szczerego współczucia i żalu

składają
łącząc się w bólu i cierpieniu

Rektor, Senat oraz cała Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 

 
 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 6 czerwca 2011 r. zmarł

Red. Józef Kandziora

Publicysta, redaktor i wieloletni współpracownik
„Gazety Uniwersyteckiej UŚ”.

W Jego osobie utraciliśmy nie tylko wybitnego znawcę mediów,
ale przede wszystkim życzliwego Kolegę
i Człowieka wielkiego serca.

Rodzinie i Przyjaciołom

składamy
wyrazy najgłębszego współczucia.

Redaktorzy i współpracownicy
„Gazety Uniwersyteckiej UŚ”