Wyróżnienia zostały wręczone 21 studentom i 6 doktorantom, którzy wykazują się zaangażowaniem w działalności społecznej, dobroczynnej, kulturalnej, artystycznej, ekologicznej, sportowej lub naukowej
Wyróżnienia JM Rektora Uniwersytetu Ślaskiego dla aktywnych studentów i doktorantów

Wspaniała trzydziestka

Już po raz trzeci przyznano Wyróżnienia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla studentów, doktorantów uczelni i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku UŚ, którzy wykazali się zaangażowaniem, wytrwałością i pomysłowością w działalności społecznej, dobroczynnej, kulturalnej, artystycznej, ekologicznej, sportowej i naukowej. 30 maja, podczas uroczystej gali w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie, wyróżnieni otrzymali listy gratulacyjne.

 

W imieniu gospodarza uroczystości, prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, licznie zgromadzonych gości oraz laureatów przywitali: prof. dr hab. Barbara Kożusznik – prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą oraz prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz – prorektor ds. kształcenia. W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele władz miast, z których pochodzą osoby wyróżnione, dziekani wydziałów, a także rodziny i przyjaciele laureatów.

Wyróżnienie jest przyznawane od 2009 roku za szczególnie aktywną i prowadzoną w formie wolontariatu działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej, podejmowaną przez studentów od momentu rozpoczęcia studiów. Podstawowym kryterium przyznania wyróżnienia jest ocena wartości i znaczenia realizowanych projektów, dokonana przez członków Komisji Konkursowej, której przewodniczyła prof. dr hab. Barbara Kożusznik. Wyróżnionych zostało trzydzieścioro studentów, doktorantów i słuchaczy, reprezentujących jedenaście wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, Szkołę Zarządzania UŚ oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Najliczniejszą grupą stanowili studenci Wydziału Nauk Społecznych. 

Przemysław Grzonka, składając nagrodzonym gratulacje i podziękowania w imieniu Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, zwrócił uwagę, iż laureaci – mimo ogromnej ilości zajęć wynikającej z programu studiów – znaleźli czas, by pomagać innym. – Jest to działalność płynąca z potrzeby serca, gdyż nie wiążą się z nią żadne gratyfikacje, dlatego jest ona szczególnie cenna – dodał.

Taka była zresztą idea przyznania Wyróżnień JM Rektora jako formy podziękowania za czas poświęcony środowisku lokalnemu i akademickiemu. – Otrzymane wyróżnienie jest dla mnie szczególnie ważne, gdyż ocenia całokształt mojej działalności na uczelni. Nie ma wymiaru materialnego, ale jest prestiżową nagrodą – mówi Anna Orska, przewodnicząca Koła Naukowego Socjologów, współorganizatorka Dni Socjologii, obozów naukowych KNS UŚ oraz wielu innych wydarzeń.

Znaczna część projektów realizowana była wspólnie z innymi osobami. Wyróżnieni nie zapominali o koleżankach i kolegach, z którymi współpracowali. Opowiadając o zrealizowanych pomysłach, często mówili: robiliśmy, organizowaliśmy, wspólnie przygotowywaliśmy. Za sukcesem wielu przedsięwzięć stoi często grupa aktywnych osób, przyjaciół. – Wszystkie projekty realizowałam z fajnymi ludźmi. Jeśli robi się coś z osobami, które się lubi, wtedy nie potrzebny jest czas wolny. I końca tej działalności nie widać – obiecuje Marta Baron, doktorantka na Wydziale Filologicznym, pomysłodawczyni utworzenia Koła Naukowego Doktorantów, a także wolontariuszka pracująca w Miejskim Przedszkolu nr 17 w Piekarach Śląskich, gdzie prowadziła zajęcia poetyckie i teatralne dla dzieci.

Specjalne podziękowanie otrzymał Jacek Szymik-Kozaczko, student prawa na Wydziale Prawa i Administracji. Koncentrował się na działaniu na rzecz integracji środowiska studenckiego i krzewienia kultury studenckiej. Organizował Otrzęsiny dla studentów I roku czy obozy adaptacyjne; ponadto był współinicjatorem i doprowadził do końca projekt utworzenia deptaku na ulicy Bankowej w Katowicach. Z tego pomysłu jest też najbardziej dumny. – To był projekt, w który niewielu wierzyło. Chcieliśmy zorganizować Festiwal Nauki i pomyśleliśmy o ulicy Bankowej. Przekonaliśmy pana prezydenta i pana rektora. Wiele osób mówiło, że to się nie uda. Tymczasem w październiku deptak został otworzony – opowiada laureat.

Skąd mają na to wszystko czas? Osiągają nie tylko znakomite wyniki w nauce, angażują się również w liczne dodatkowe przedsięwzięcia, są wolontariuszami, pomysłodawcami i współorganizatorami wielu akcji. Odpowiedź na to pytanie kryje się prawdopodobnie w kluczowym słowie, jakim jest pasja. – Wcześniej studiowałam na MISH-u, miałam więc pięć lat praktyki w godzeniu różnych zajęć i ustalaniu swojego grafika. To jest moja pasja; jeśli czerpie się z tego przyjemność, to łatwiej wszystko pogodzić – mówi Marta Baron. Jest jeszcze inne rozwiązanie. Jacek Szymik-Kozaczko stwierdził, że zawsze był bardzo aktywny, gdyż… nie lubi mieć zbyt dużo wolnego czasu.

Warto więc powtórzyć raz jeszcze życzenia złożone laureatom przez Przemka kGrzonkę: aby owa pasja, którą mają w swych sercach, nigdy się nie skończyła!

30 maja 2011 r. w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia
wyróżnień JM Rektora UŚ dla aktywnych studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego
30 maja 2011 r. w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień JM Rektora UŚ dla aktywnych studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego
Uroczystość poprowadzili: prorektor ds. kształcenia prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz i prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik
Uroczystość poprowadzili: prorektor ds. kształcenia prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz i prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik
Gratulacje wyróżnionym złożył m.in. Przemysław Grzonka z Samorządu Studenckiego
Gratulacje wyróżnionym złożył m.in. Przemysław Grzonka z Samorządu Studenckiego
Marta Baron, doktorantka na Wydziale Filologicznym UŚ, wraz z JM Rektorem UŚ oraz dziekanem Wydziału Filologicznego
Marta Baron, doktorantka na Wydziale Filologicznym UŚ, wraz z JM Rektorem UŚ oraz dziekanem Wydziału Filologicznego
Jeden z wyróżnionych – Przemysław Piwowarczyk, doktorant historii na Wydziale Nauk Społecznych oraz student filologii klasycznej na Wydziale Filologicznym
Jeden z wyróżnionych – Przemysław Piwowarczyk, doktorant historii na Wydziale Nauk Społecznych oraz student filologii klasycznej na Wydziale Filologicznym
Autorzy: Małgorzata Kłoskowicz
Fotografie: Agnieszka Sikora