Wizyta studyjna na Uniwersytecie w Rejkiawiku

Islandzka jakość

Uniwersytet w Rejkiawiku to prywatna uczelnia kształcąca około 3000 studentów. Nie sposób porównywać jej z Uniwersytetem Śląskim, który każdego roku przyjmuje w swe mury niemal pięciokrotnie więcej nowych kandydatów.

Islandia

Z całkowitą powierzchnią nieznacznie przekraczającą 100 000 m2 i liczbą mieszkańców oscylującą wokół 300 000 Islandia niezmiennie zajmuje ostatnie miejsca w rankingach. Swoją pozycję nadrabia w kategorii „zastosowanie energii odnawialnej”. 100% energii elektrycznej pochodzi właśnie z odnawialnych źródeł – 70% dostarczają elektrownie wodne, pozostała część to energia geotermalna. W islandzkich domach nie znajdziemy kominków, a dym prawie zawsze oznacza pożar.Islandia, która leży na granicy dwóch wielkich płyt tektonicznych: eurazjatyckiej i północnoamerykańskiej, jest najmłodszym obszarem kontynentu europejskiego. Nazywana jest krajem lodu i ognia i to właśnie zachwyca w niej geologów. Na Islandii oraz mniejszych sąsiednich wysepkach znajduje się około 130 wulkanów, gorące źródła i gejzery; a 11% powierzchni kraju zajmują lodowce. 

Dni adaptacyjne 2010, grupa studentów
Dni adaptacyjne 2010, grupa studentów

Uniwersytet w Rejkjawiku

W Islandii działa ogółem 8 uczelni wyższych. Háskólinn í Rejkiawik to w chwili obecnej druga co do wielkości uczelnia w tym kraju. Pierwszą jest Uniwersytet Islandzki, który kształci 15 000 studentów. Uniwersytet w Rejkiawiku oferuje zajęcia prowadzone w ramach pięciu jednostek dydaktycznych: Szkoły Biznesu, Szkoły Nauki i Inżynierii, Szkoły Informatyki, Szkoły Prawa oraz Szkoły Zdrowia i Edukacji. Studia licencjackie prowadzone są w języku islandzkim, językiem wykładowym na studia II stopnia w większości jest język angielski. Uniwersytet zatrudnia 300 nauczycieli akademickich, którzy pochodzą z 26 krajów świata. Wśród wykładowców można spotkać przedstawicieli IESE  - jednej z najlepszych Szkół Biznesu na świecie, Instituto de Empresa w Hiszpanii, Boston University czy London Business School. Uczelnia posiada około podpisanych 200 umów międzynarodowych i współpracuje między innymi z uczelniami z USA, Japonii, Chin, południowej Afryki, Niemiec, Rosji, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii czy Polski. Jednym z najbardziej prestiżowych partnerów Uniwersytetu w Rejkiawiku pozostaje Massachusetts Institute of Technology.

Dni adaptacyjne 2010, International Representatives (Międzynarodowi przedstawiciele) przedstawiają planowane działania
Dni adaptacyjne 2010, International Representatives (Międzynarodowi przedstawiciele) przedstawiają planowane działania

Jasne zasady

Szacunek (virðing), uczciwość (heilindi), sprawiedliwość (sanngirni) i równość (jafnrétti) to kluczowe wartości, których należy przestrzegać przestępując bramy Uniwersytetu w Rejkiawiku. Studentom obcokrajowcom objaśniają je pracownicy Biura Spraw Międzynarodowych:  Margrét Jónsdóttir – pełniąca obowiązki dyrektora Biura, Nicolas Barreiro – odpowiedzialny za studentów przyjeżdżających oraz Sigridur Kristinsdóttir – nauczycielka języka islandzkiego, zajmująca się studentami wyjeżdżającymi. 

Proces „uświadamiania” studentów z zagranicy jest banalnie prosty. Aby pozytywnie zaliczyć semestr należy zakupić podręczniki, regularnie uczęszczać na zajęcia, wykonywać zadania domowe i pod żadnym pozorem nie ściągać.

Informacje, które podczas Dni orientacyjnych otrzymują studenci-stypendyści programu LLP/Erasmus powtarzane są wielokrotnie. Od czasu do czasu towarzyszą im przykłady obrazujące skutki złamania zasad obowiązującego w uczelni Kodeks Etyki.

Przyjazna przestrzeń

Budynek uczelni przypomina układ planetarny. W centralnym punkcie znajduje się „słoneczna” recepcja, a Szkołę Prawa odnajdziemy na Marsie. Sale wykładowe i pokoje spotkań  pozostają otwarte. Szklane ściany pozwalają zajrzeć nawet do gabinetu rektora.

Każdy student Uniwersytetu w Rejkiawiku otrzymuje bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu, możliwość wydrukowania 300 stron w semestrze oraz dostęp do platformy MySchool – kompleksowego systemu, który umożliwia ułożenie programu studiów, zapisanie się na wybrane kursy, przesyłanie prac zaliczeniowych, pobranie materiałów dydaktycznych stanowiących podstawę zajęć oraz komunikację z wykładowcami.  Egzaminy nadal prowadzone są metodą tradycyjną, ale oceny pojawiają się wyłącznie w przestrzeni elektronicznej. Wersję papierową stanowi jedyne suplement do dyplomu.

Uniwersytet w Rejkjawiku
Uniwersytet w Rejkjawiku

Kompleksowość działań

Strona internetowa uczelni stanowi podstawowe źródło informacji na temat Uniwersytetu w Rejkiawiku i prowadzonych przez niego działań. Narzędziem pierwszej integracji jest portal społecznościowy Facebook, który pozwala na zawieranie znajomości jeszcze przed przybyciem do Islandii. Znakomicie funkcjonuje również strona uniwersytetu (www.ru.is). Uczelnia obsługuje również komunikator Skype, który umożliwia między innymi weryfikację umiejętności językowych kandydatów na studia.

Stowarzyszenie studentów „International Representatives” dba natomiast o studentów, którzy już znaleźli się w Islandii. Przewodnicząca stowarzyszenia, Una Kristina Benediktsdottir, nadzoruje „Buddy programme”, który każdemu studentowi z zagranicy gwarantuje opiekę studenta – Islandczyka. Międzynarodowi przedstawiciele współpracują z Biurem Spaw Międzynarodowych przy organizacji Dni adaptacyjnych, a w czasie roku akademickiego aranżują spotkania, wycieczki i imprezy.

 

Niniejszy artykuł stanowi jeden z rezultatów wizyty studyjnej na Uniwersytecie w Rejkiawiku, która została zrealizowana w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, Działanie III – Stypendia indywidualne. Wyłączna odpowiedzialność za treść artykułu spoczywa na jego autorze.


Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.


 

 

Autorzy: Joanna Laskowska
Fotografie: Joanna Laskowska, Biuro Spraw Międzynarodowych