Kronika Uniwersytetu Śląskiego

SPOTKANIE Z MINISTREM FINANSÓW
„Polska wobec kryzysu europejskiego”, pod takim tytułem 23 czerwca 2010 r. odbyło się spotkanie społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego z prof. Jackiem Rostowskim, ministrem finansów. Gość przyjechał na zaproszenie Samorządu Studenckiego UŚ i Koła Naukowego Prawa Gospodarczego i Handlowego, działającego na Wydziale Prawa i Administracji.

LETNIA SZKOŁA JĘZYKA LITERATURY I KULTURY POLSKIEJ
30 lipca w sali konferencyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbyła się uroczysta inauguracja, organizowanych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej, jubileuszowej XX letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej oraz XIX warsztatów polonistycznych. Wykład inauguracyjny zatytułowany „Sława czy chwała? Przemiany w paradygmacie polskiego patriotyzmu” wygłosiła prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska. Letnia szkoła trwała do 25 sierpnia, a warsztaty do 16 sierpnia.
Na cieszyński kurs przyjechało w tym roku ok. 200 studentów z 35 krajów m.in.: z Australii, Czech, Niemiec, Rosji, Japonii, Wietnamu, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Luksemburga i Francji. Uczestników letniej szkoły i warsztatów czekała intensywna nauka języka polskiego, seminaria i wykłady o Polsce, literaturze, kulturze, historii, metodyce nauczania języka polskiego jako obcego, dyktando (dzięki któremu można było otrzymać tytuł „Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego”), zajęcia kulturalne (w tym przede wszystkim „Wieczór Narodów” i występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”) oraz turystyczno-rekreacyjne. Prawie 40 studentów polskiego pochodzenia mogło uczestniczyć w letnich kursach, dzięki finansowaniu Senatu RP, 60 to stypendyści Rządu Polskiego, wytypowani na przyjazd do Cieszyna przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, ponad 20 osób to stypendyści Polonijnego Centrum Nauczycielskiego. Spora część programu kulturalnego została sfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

XXIII Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny
Od 28 sierpnia do 5 września w sześciu miastach województwa śląskiego odbywał się XXIII Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny. W tym roku na scenach festiwalowych Siemianowic Śląskich, Żor, Katowic, Cieszyna, Sosnowca i Chorzowa wystąpiły zespoły z: Argentyny, Albanii, Portugalii, Senegalu, Ukrainy, Turcji, Białorusi, Rosji i Polski. Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny organizowany jest od 1979 roku, a jego gospodarzem jest, działający przy Uniwersytecie Śląskim, Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”. Jak zwykle, festiwal wzbudzał duże zainteresowanie mieszkańców regionu, dzięki wielu występom plenerowym, kolorowym korowodom ulicami miast, a także występom na scenach teatrów i domów kultury.

INAUGURACJA KURSU JĘZYKA POLSKIEGO DLA STUDENTÓWPROGRAMU ERASMUS
2 września na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach miała miejsce inauguracja intensywnego kursu języka polskiego. Uczelnia przez miesiąc gościła grupę 58 studentów z całego świata, którzy od października 2010 r. podejmują studia na polskich uczelniach, w ramach programu Erasmus. Kurs, jak co roku, organizowany był przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ na zlecenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”. Wykład inauguracyjny „Uczenie się języka przez dziewczęta i chłopców” wygłosił prof. zw. dr hab. Janusz Arabski.
Oprócz zajęć lektoratowych studenci uczestniczyli w cyklu wykładów i seminariów prowadzonych przede wszystkim przez wykładowców Uniwersytetu Śląskiego. Ponadto poznawali polskie tradycje i prezentowali swoje kraje podczas Spotkania Narodów, wymieniali się doświadczeniami z cudzoziemcami na stałe mieszkającymi w naszym kraju oraz z Polakami, którzy w latach ubiegłych studiowali na zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus. Nie zabrakło zajęć praktycznych – studenci mieli okazję zmierzyć się z polską ortografią, śpiewać polskie piosenki, wziąć udział w teatrzyku poezji dziecięcej czy podziwiać dzieła polskiej kinematografii. Program turystyczno-krajoznawczy został ukierunkowany na pokazanie piękna naszego regionu, jako że spora grupa podejmie studia właśnie na śląskich uczelniach. Zakończenie kursu odbyło się 29 września i połączone było z wręczeniem dyplomów dla studentów z 16 krajów Unii Europejskiej oraz Hondurasu, Salwadoru i Nikaragui.

XXVI OSOBLIWOŚCI ŚWIATA FIZYKI
Od 6 do 30 września na Uniwersytecie Śląskim odbywały się XXVI Osobliwości Świata Fizyki – coroczny cykl wykładów i demonstracji skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pokazy organizowane są od 1984 roku w salach Instytutu Fizyki UŚ, a tematyka związana jest z programem szkolnym. W tym roku omawiano zagadnienia związane z magnetyzmem i zjawiskami elektromagnetycznymi (wykład pt. „Od Oersteda do lodówki magnetycznej”), pojęciem bezwzględności (wykład pt. „We władzy bezwładności”) oraz prawami rządzącymi akustyką (wykład pt. „Fizyka na pięciolinii”). Spotkania w ramach Osobliwości Świata Fizyki co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem młodzieży.

JUBILEUSZ 30-LECIA „SOLIDARNOŚCI”
4 września w Instytucie Fizyki, w ramach obchodów jubileuszu 30-lecia „Solidarności” na Uniwersytecie Śląskim, odbyło się spotkanie z prof. Edwardem Klukiem i Piotrem Rajskim. Było ono okazją do rocznicowych refleksji, prof. Edward Kluk i Piotr Rajski oceniali, z perspektywy emigrantów politycznych, dokonania „Solidarności” w latach 80. Ewa Żurawska, przewodnicząca KZ NSZZ Solidarność UŚ, przypomniała paradygmat „Solidarności” oraz przedstawiła postulaty, dotyczące strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wobec uczelni państwowych. Podczas spotkania zaprezentowana została także książka Piotra Rajskiego pt. „Uherce to takie miłe więzienie koło Leska”.

KONSORCJUM ŚLĄSKICH UCZELNI PUBLICZNYCH
9 września w katowickim Rondzie Sztuki odbyła się konferencja prasowa Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych, podczas której przedstawiciele poszczególnych uczelni przedstawili jego ideę oraz mówili o atutach śląskich szkół wyższych. Głównym celem Konsorcjum jest promocja szkolnictwa wyższego w województwie śląskim. Adresatami działań są przede wszystkim studenci zagraniczni.

DELEGACJA Z UNIVERSITY OF COLORADO
15 września w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyło się spotkanie władz uczelni z przedstawicielami University of Colorado (Colorado Springs). Delegacja z USA przebywała w Polsce w ramach misji handlowej Colorado-Silesia. Tematem spotkania była współpraca ośrodków akademickich w zakresie organizacji kursów językowych dla studentów, wykładowców uczelni i pracowników administracji publicznej, prowadzenia wspólnych badań naukowych oraz wymiany studenckiej.
W skład delegacji weszli: dr Kyla Hammond – dyrektor biura Extended Studies and Global Programs for the College of Education (University of Colorado, Colorado Springs) oraz Anthony Shull – dyrektor biura Global Education within the College of Education (University of Colorado, Colorado Springs). Uniwersytet Śląski reprezentowali: prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik oraz prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski.  

IDEA „SPRAWIEDLIWOŚCI” W KULTURZE EUROPEJSKIEJ
Od 22 do 23 września na Wydziale Nauk Społecznych odbywała się ogólnopolska konferencja naukowa „Idea »sprawiedliwości« w kulturze europejskiej. Teoria a praktyka”, zorganizowana przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Poświęcona była pojęciu „sprawiedliwości”, jego wieloznaczności i różnym ujęciom w perspektywie historycznej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

ŚLĄSKA NOC NAUKOWCÓW
24 września odbyła się Śląska Noc Naukowców, zorganizowana przez śląskie uczelnie: Uniwersytet Śląski, Politechnikę Śląską oraz Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego. W tym roku do współpracy włączyła się również Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego. Wydarzenie miało miejsce w Katowicach, Gliwicach, Rybniku, Zabrzu, Sosnowcu i Cieszynie. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Nie spać, zwiedzać!”. Śląską Noc Naukowców cechuje niecodzienne podejście do spraw nauki, spora dawka humoru, komentarze znanych i lubianych naukowców oraz szalone eksperymenty prowadzone wspólnie z badaczami. Przedsięwzięcie jest częścią projektu Europejska Noc Naukowców, który powstał w 2005 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. Wydarzenie ma na celu zachęcenie młodych ludzi do poszerzania wiedzy i promocję szeroko pojętej nauki.

XLIII INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO
Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 odbyła się 1 października w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie. Poprzedził ją uroczysty orszak rektorski, który przeszedł ulicami miasta. Przemówienie inauguracyjne wygłosi JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. W programie uroczystości znalazły się: immatrykulacja studentów pierwszego roku, nadanie godności Profesora Honorowego prof. zw. dr hab. Aleksandrowi Wilkoniowi oraz wręczenie nagród Pro Scientia et Arte: prof. zw. dr hab. Katarzynie Olbrycht z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji oraz prof. zw. dr. hab. Andrzejowi T. Jankowskiemu z Wydziału Nauk o Ziemi. Wykład inauguracyjny pt. „»Rodem warszawianin, sercem Polak, talentem świata obywatel« – Fryderyk Chopin w 200. rocznicę urodzin” wygłosiła prof. UŚ Maria Warchoł-Sobiesiak z Wydziału Artystycznego. Uroczystość uświetnił występ fortepianowy prof. UŚ Michała Korzistki. 
 

 
 

Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu
niepowetowanej straty
przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

 Śp.
Magdaleny Pająk

Studentki II roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji,

Przewodniczącej Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji,

Przewodniczącej Komisji Prawnej Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego,

Reprezentantki studentów w Senacie Uniwersytetu Śląskiego,

Animatorki życia kulturalnego i studenckiego,

Wspaniałej Koleżanki i Przyjaciółki, Człowieka o wielkim sercu,
oddanego ludziom i sprawom naszej Uczelni.

Jej życzliwość, serdeczność i dobroć wobec innych czyniły z Niej
osobę powszechnie lubianą i szanowaną.

Magdo, pozostaniesz na zawsze w naszych sercach!

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Magdy,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają

Senat, Rektorzy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś - Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek - Rektor UŚ w latach 2002-2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek - Rektor UŚ w latach 1996-2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan - Rektor UŚ w latach 1990-1996
oraz cała Społeczność Akademicka Uniwersytetu Śląskiego

 

 
 

Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu
niepowetowanej straty
przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Śp.

Marka Szkliniarza

Studenta II roku filologii o specjalności język francuski
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego,

Miłośnika i propagatora kultury Maghrebu,

Animatora życia kulturalnego i studenckiego,

Członka Koła Naukowego Assososno,

Współorganizatora Międzynarodowych Dnii Frankofonii 2010.

Wspaniałego Kolegi i Przyjaciela, Człowieka o wielkim sercu.

Jego serdeczność, bezinteresowność, otwarte podejście do świata i dobroć wobec innych
czyniły z Niego osobę powszechnie lubianą i szanowaną.

Marku, pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci!

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Marka,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają

Senat, Rektorzy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś - Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek - Rektor UŚ w latach 2002-2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek - Rektor UŚ w latach 1996-2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan - Rektor UŚ w latach 1990-1996
oraz Społeczność Akademicka Uniwersytetu Śląskiego