W numerze

Szanowni Czytelnicy!

Pod koniec ubiegłego roku akademickiego pożegnaliśmy Profesor Irenę Bajerową, nie tylko wielkiego naukowca i pedagoga, ale przede wszystkim wspaniałego człowieka.
W lutym 2009 roku ukazał się w „Gazecie Uniwersyteckiej UŚ” ostatni wywiad z Panią Profesor. Mówiła w nim: Co powinno cechować nauczyciela akademickiego? Przede wszystkim duże poczucie odpowiedzialności, gdyż on jest minimalnie kierowany i kontrolowany, sam musi decydować w wielu sytuacjach i problemach czy to naukowych, czy dydaktycznych. Nadto winien to być niepoprawny optymista, gdyż nasza praca (zwłaszcza humanistyczna) najczęściej nie przynosi wymiernych i dokładnie sprawdzalnych wyników i wciąż trzeba wierzyć, że choć odrobinę rozświetliło się badaną tajemnicę, że cośkolwiek pomo¬gliśmy naszym słuchaczom w rozpoznawaniu świata, zwłaszcza człowieka.

W pogrzebie, na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, uczestniczyli przedstawiciele władz akademickich, liczni przyjaciele i uczniowie Pani Profesor. W bieżącym numerze wspominamy wyjątkowego nauczyciela wielu pokoleń, którego pozytywnego wpływu na życie innych nie sposób przecenić.

Okres wolny od zajęć dydaktycznych wypełniony był pracą naukową. Od 26 czerwca do 30 lipca naukowcy z Wydziału Nauk o Ziemi prowadzili badania Kanionu Colca i Doliny Wulkanów w Peru, których celem jest stworzenie podwaliny naukowej pod przyszły park narodowy w tym regionie. Pod koniec sierpnia rozpoczęła się też kolejna wyprawa glacjologiczna naukowców z tego Wydziału na Spitsbergen, zaś 16 sierpnia na wodach Zbiornika Goczałkowickiego odbyło się uroczyste wodowanie pierwszej uniwersyteckiej łodzi badawczej UŚki.

4 września rozpoczęły się obchody XXX-lecia KZ NSZZ Solidarność Uniwersytetu Śląskiego, które zainaugurowało spotkanie z prof. Edwardem Klukiem i Piotrem Rajskim w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego. Było ono okazją do refleksji rocznicowych, prof. Edward Kluk i Piotr Rajski oceniali, z perspektywy emigrantów politycznych, dokonania Związku w latach 80. Zachęcamy do lektury artykułu przewodniczącej uniwersyteckiej „Solidarności” – Ewy Żurawskiej.

1 października w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. Tradycyjnie uczestniczyli w niej: władze uczelni, pracownicy, studenci, doktoranci oraz przedstawiciele władz miasta, świata nauki, polityki i kultury. Wszystkim pracownikom naukowym i administracyjnym oraz studentom i doktorantom Alma Mater życzymy wielu sukcesów i zadowolenia w nowym roku akademickim. 

Autorzy: Redakcja