XLIII rok akademicki

Inauguracja nad Olzą

1 października 2010 r. rozpoczął się na Uniwersytecie Śląskim 43. rok akademicki. Tym razem inauguracja odbyła się w Cieszynie, gdzie mieszczą się dwa uniwersyteckie wydziały: Artystyczny oraz Etnologii i Nauk o Edukacji. Uroczystość wpisała się w kalendarz obchodów 1200. urodzin miasta.

Rektorskiemu orszakowi, który przemierzył prastarymi uliczkami trasę wiodącą z miejskiego Ratusza do Teatru im. A. Mickiewicza, towarzyszyli tłumnie mieszkańcy miasta.

W pięknej, zabytkowej sali zasiedli znamienici goście, a wśród nich m.in.: senatorowie, posłowie, przedstawiciele władz samorządowych szczebla wojewódzkiego i powiatowego, reprezentanci korpusu dyplomatycznego, rektorzy i prorektorzy wszystkich śląskich uczelni publicznych, niepublicznych, przedstawiciele instytucji naukowych, kulturalnych, gospodarczych i bankowości, policji, wojska polskiego, kościołów: katolickiego z ordynariuszem diecezji bielsko-żywieckiej bp. Tadeuszem Rakoczym i ewangelickiego z ks. Tadeuszem Szurmanem biskupem diecezji katowickiej kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Uroczystego otwarcia roku akademickiego dokonał JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, podkreślając rolę ośrodka akademickiego w mieście: – Tegoroczna inauguracja odbywa się w Cieszynie, chcieliśmy wpisać się w obchody niezwykłej rocznicy miasta, jego tysiącdwustuletnie urodziny. Cieszy nas bardzo, bo przecież „Cieszyn cieszy nieskończenie”, jak mówi jedno z haseł promujących miasto, że to właśnie tu mieszczą się nasze dwa wspaniałe wydziały – Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji oraz Wydział Artystyczny. Ich rola w mieście jest ożywcza i inspirująca, wokół nich koncentrują się badania naukowe, artystyczne, kulturalne. To także tutaj Uniwersytet, współpracując z władzami miasta, wpisuje się w realizowanie zadań, które w Unii Europejskiej, Europie regionów, są oczywiste – transgranicznej kooperacji z kolegami z Czech, Słowacji i Niemiec.

Symbolicznego otwarcia roku akademickiego dokonała prof. Maria Warchoł-Sobiesiak z Wydziału Artystycznego, wygłaszając wykład pt. „Rodem warszawianin, sercem Polak, talentem świata obywatel – Fryderyk Chopin w 200. rocznicę urodzin”

Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć naukowców, pracowników i studentów, którzy odeszli w minionym roku akademickim.

Doniosłą częścią uroczystości była immatrykulacja. Jedenaścioro nowo przyjętych studentów i troje doktorantów, po złożonym przyrzeczeniu, odebrało indeksy z rąk prorektora ds. kształcenia prof. dr. hab. Czesława Martysza.

Przewodniczący Samorządu Studenckiego Jacek Szymik-Kozaczko powitał młodszych kolegów i zapewnił, że decydując się na studiowanie na Uniwersytecie Śląskim, dokonali właściwego wyboru: – Życzę, abyście, odbierając dyplom ukończenia studiów, wspominali ten czas, jako najlepszy okres w waszym życiu. Możecie mieć pewność, że dyplom naszej uczelni, to również znakomity start w dorosłe życie.

Tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Śląskiego otrzymał w tym roku prof. zw. dr hab. Aleksander Wilkoń z Wydziału Filologicznego, wykładowca w Nancy i na Sorbonie. Od 1993 roku profesor zwyczajny filologii słowiańskiej na Uniwersytecie w Neapolu. Autor wielu znaczących publikacji naukowych. Dziękując za otrzymane wyróżnienie, wzruszony laureat zwrócił się do członków Senatu UŚ: – Wy tu na Uniwersytecie Śląskim realizujecie zasady, które istniały od wieków na polskich uczelniach, a które w minionych latach próbowano zdławić – prawdziwym mistrzem jest ten, kto cieszy się z tego, że uczeń go prześcignął, ponieważ to jest podstawą postępu nauki. Nie ma postępu bez ciągłości, dynamicznej zmiany, bez otwarcia na studentów.

Laureatami nagrody Pro Scientia et Arte zostali: prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji oraz prof. zw. dr hab. Andrzej T. Jankowski z Wydziału Nauk o Ziemi.

Burmistrz Cieszyna dr inż. Bogdan Ficek nie ukrywał zadowolenia z faktu, że tak doniosła uroczystość odbywa się w byłej stolicy Księstwa Cieszyńskiego. Podkreślił, jak ważną rolę spełnia tu Uniwersytet: – Cieszyn to miasto wielokulturowe, wieloreligijne i wielonarodowe. To doskonałe podglebie dla funkcjonowania społeczności akademickiej, która cechuje się otwartością na nowe idee, myśli i jest niezwykle tolerancyjna. Społeczność ta wnosi do naszego miasta twórczy i ożywczy ferment, Uniwersytet Śląski w Cieszynie jest naszą chlubą i dumą – zakończył burmistrz.

Symbolicznego otwarcia roku akademickiego dokonała prof. Maria Warchoł-Sobiesiak z Wydziału Artystycznego, wygłaszając wykład pt. „Rodem warszawianin, sercem Polak, talentem świata obywatel – Fryderyk Chopin w 200. rocznicę urodzin”
Symbolicznego otwarcia roku akademickiego dokonała prof. Maria Warchoł-Sobiesiak z Wydziału Artystycznego, wygłaszając wykład pt. „Rodem warszawianin, sercem Polak, talentem świata obywatel – Fryderyk Chopin w 200. rocznicę urodzin”

Symbolicznego otwarcia roku akademickiego dokonała prof. Maria Warchoł-Sobiesiak z Wydziału Artystycznego, wygłaszając wykład pt. „Rodem warszawianin, sercem Polak, talentem świata obywatel – Fryderyk Chopin w 200. rocznicę urodzin”. Jego muzycznym dopełnieniem był krótki recital fortepianowy prof. Michała Korzistki, który zachwycił publiczność interpretacją Poloneza A-dur.

Inauguracji towarzyszył, zarówno na Rynku, jak i w teatrze, Akademicki Chór „Harmonia”, pod kierownictwem dr Izabelli Zieleckiej-Panek.

Autorzy: Maria Sztuka
Fotografie: Agnieszka Sikora