Nekrologi dr hab. Ewy Siekierskiej


Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszej Koleżanki
 

dr hab. Ewy Siekierskiej

długoletniego nauczyciela akademickiego
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Śląskiego.

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie

składają

Dziekan, Prodziekan, Rada Wydziału oraz pracownicy
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Śląskiego


Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy
naszą serdeczną Koleżankę

dr hab. Ewę Siekierską

Wyrazy najgłębszego współczucia
Ojcu, Mężowi, Córkom i Rodzinie
składają

Koleżanki i Koledzy
z Katedry Histologii i Embriologii Zwierząt
Uniwersytetu Śląskiego

 

Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
dr hab. Ewy Siekierskiej

długoletniego pracownika naukowego, cenionego nauczyciela akademickiego
Katedry Histologii i Embriologii Zwierząt
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

Będzie nam Jej wszystkim brakowało. Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy szczerego współczucia i żalu

składają

Rektor, Senat oraz cała Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach