Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Stwórzmy orkiestrę!

 9 września w katowickim Rondzie Sztuki odbyła się konferencja prasowa Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych, podczas której przedstawiciele poszczególnych szkół wyższych przedstawili jego ideę oraz mówili o atutach śląskich uczelni.

Konsorcjum powstało 4 maja 2010 r. Jest organizacją skupiającą 9 uczelni województwa śląskiego. Są to: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (do 30 września 2010 r. Akademia Ekonomiczna), Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska w Gliwicach (przewodząca Konsorcjum), Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wspólnie kształcą ponad 110 tys. studentów.

Głównymi celami Konsorcjum są: promocja szkolnictwa wyższego w województwie śląskim oraz regionu opartego na wiedzy i najnowszych technologiach, dążenie do zwiększenia udziału studentów zagranicznych (obecnie studiuje ich tu ok. 2 tys.) oraz silne powiązanie młodych ludzi z gospodarką województwa poprzez, m.in.: praktyki zawodowe, czy współpracę z izbami i stowarzyszeniami gospodarczymi.

Władze uczelni wchodzących w skład Konsorcjum są przekonane, że oferta studiowania w tym regionie może być atrakcyjna: edukacja jest na wysokim poziomie, opłaty za studia i utrzymanie są konkurencyjne, a studentów z zagranicy otacza się dobrą opieką, oferując m.in. naukę języka polskiego. Najdłuższe doświadczenie w szkoleniu studentów zagranicznych ma Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, który prowadzi studia dla obcokrajowców od 1996 r. Obecnie w murach tej uczelni kształci się 400 osób, co stanowi jedną trzecią wszystkich studentów. Konsorcjum dąży do osiągnięcia poziomu 10 proc. studentów zagranicznych na uczelniach członkowskich. Aby sprostać temu wyzwaniu, konsorcjanci dostrzegają konieczność prowadzenia studiów w języku angielskim oraz opracowania nowych programów dopasowanych do potrzeb szeroko rozumianego rynku. Ważne jest też stworzenie dobrego klimatu do studiowania, dlatego uczelnie planują szkolenia z języka angielskiego dla pracowników administracji, z uwzględnieniem specyfiki kulturowej gości.

– Mamy wielu muzyków, ale każdy gra osobno. Stwórzmy orkiestrę! – powiedział prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Jerzy Rutkowski.

Uczestnicy konferencji podkreślali konieczność współdziałania i integracji pomiędzy śląskimi uczelniami. Sukces mogą odnieść dzięki współpracy i tworzeniu wspólnej, atrakcyjnej oferty edukacyjnej.

Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś zauważył, że nie istnieje w Polsce żadna agencja rządowa odpowiedzialna za współpracę z zagranicznymi uczelniami i za wymianę studentów. Agencje tego typu działają w krajach Europy Zachodniej, takich jak Niemcy i Francja. Istnienie Konsorcjum ma więc wypełnić tę lukę i zachęcać młodych ludzi z innych krajów do studiowania na Śląsku. Aby zrealizować te cele uczelnie planują wyłonić agencję rekrutującą studentów z Azji oraz Ameryki Południowej.

 

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Julia Korus