XIV Konkurs Wiedzy Technicznej

 

23 kwietnia w nowej siedzibie Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu przy ul. Żytniej 12, odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XIV Konkursu Wiedzy Technicznej, zorganizowanego przez Zakład Dydaktyki Przedmiotów Technicznych. Jego celem jest zainteresowanie uczniów ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących i techniczno-zawodowych naszego regionu szeroko rozumianą techniką oraz promowanie korzyści płynących z wyboru przedmiotów ścisłych na egzaminach maturalnych.

Konkurs, który „powołał do życia” w 1997 roku prof. dr hab. Jan Ilczuk – długoletni kierownik Zakładu Dydaktyki Przedmiotów Technicznych i obecny dziekan Wydziału – jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy, który odbywa się na terenie szkół, ma na celu wyłonienie ich trzyosobowej reprezentacji. W tym roku uczestniczyło w nim ok. 550 uczniów.

Prof. dr hab. Jan Ilczuk
Prof. dr hab. Jan Ilczuk

24 marca reprezentacje 39 szkół z 18 miast województwa śląskiego i Olkusza zasiedli do rozwiązywania zadań testowych z zakresu fizyki, matematyki, informatyki i przedmiotów ogólnotechnicznych. Byli to uczniowie, dla których zagadnienia z zakresu współczesnej nauki i techniki, a także wiedza z przedmiotów ścisłych i informatycznych, stanowią podstawę do przyszłego wyboru kierunku studiów. Gdy 114 uczestników finału zaczynało swoje zmagania z, jak się później okazało, niełatwym testem, ich nauczyciele i opiekunowie rozmawiali z władzami Wydziału o problemach nurtujących szkolnictwo ponadgimnazjalne i współczesną polską oświatę. Warto dodać, iż idąc z duchem czasu profesor Ilczuk uczynił bohaterką jednego z zadań konkursowych Justynę Kowalczyk!
Patronami tegorocznej edycji konkursu i fundatorami nagród byli: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś wraz z gronem prorektorów oraz prezydenci: Sosnowca Kazimierz Górski i Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza. Nagrody ufundowali również: starosta powiatu będzińskiego Adam Lazar, dyrektor Szkoły Językowej Profi Lingua Robert Ruta oraz poseł Grzegorz Pisarski. Po raz kolejny, dzięki wsparciu Uczelnianej Organizacji Związkowej ZNP przy UŚ, mogliśmy nagrodzić pięknymi albumowymi wydawnictwami nauczycieli – opiekunów finalistów.
W uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień uczestniczyli m.in.: prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Stanisław Kucharski i dr Ewa Magiera p.o. kanclerza UŚ, przedstawiciele władz Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina. Europoseł prof. Adam Gierek oraz poseł Grzegorz Pisarski przesłali okolicznościowe listy gratulacyjne. Wydziałowa Komisja Konkursowa przyznała nagrody 22 uczniom, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów.
Zwycięzcą XIV Konkursu Wiedzy Technicznej został Rafał Szalecki z sosnowieckiego IV LO im. St. Staszica, który zdobył 59 z 72 punktów. Miejsce drugie przypadło ubiegłorocznemu zwycięzcy XIII edycji Konkursu – Jakubowi Klim (56 punktów) z VI LO im. Janusza Korczaka w Sosnowcu. Na trzecim miejscu znaleźli się ex aequo Michał Czernek i Szymon Guguła (po 53 punkty), uczniowie z I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. Wyróżnienia i upominki otrzymali również uczniowie, którzy podobnie jak Jakub Klim, aż trzykrotnie uczestniczyli w konkursowych zmaganiach.

 

Autorzy: Iwona Kantorysińska
Fotografie: Agnieszka Sikora