"Bezpieka" w Uniwersytecie Śląskim

W lipcowym numerze „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” ukaże się Raport Senackiej Komisji Historycznej UŚ, który dotyczyć będzie obecności pracowników SB w Uniwersytecie.

Pracownicy Służby Bezpieczeństwa, inwigilujący Uniwersytet Śląski, nie byli ani ludźmi dobrej woli, ani intelektualistami o wysokim poziomie etycznym. Oddelegowani przez swoich mocodawców do pracy na uczelni zapewne pragnęli się gorliwie wywiązać ze swoich obowiązków, czasem nawet kosztem przeinaczania czy koloryzowania faktów. Bardzo często posługiwali się szantażem, łamiąc ludzkie morale i niszcząc człowieka; czyniąc z niego także de facto ofiarę reżimu (fragment przygotowywanego raportu).

Jest to już trzeci raport, który zamieścimy na łamach naszej gazety. Przypomnijmy, w pierwszym ukazano całą gamę postaw osób związanych z Uniwersytetem wobec rzeczywistości PRL-u, a w części szczegółowej współpracowników Służby Bezpieczeństwa na poszczególnych wydziałach. Drugi raport poświęcony był opozycji politycznej na naszej uczelni, zaprezentowano w nim sylwetki osób, które odmówiły współpracy z SB.

Autorzy: Redakcja