Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 

                                                           NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe
FILOZOFIA. Gabriela Besler: Gottloba Fregego koncepcja analizy filozoficznej
ETNOLOGIA. „Studia Etnologiczne
i Antropologiczne”. T. 10: Problemy społeczne i kulturowe współczesnego miasta. Red. Irena Bukowska-Floreńska
JĘZYKOZNAWSTWO. Aleksandra Niewiara: Kształty polskiej tożsamości. Potoczny dyskurs narodowy w perspektywie etnolingwistycznej (XVI–XX w.). Wyd. 2.
PSYCHOLOGIA. „Chowanna” 2010, R. 53(67), T. 1 (34): Dzieciństwo – witraż bolesny. Red. Ewa Jarosz, 30 zł
Danuta Rode: Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców
PEDAGOGIKA. Przemiany kulturowo-oświatowe i społeczne na pograniczu. Studia, materiały i szkice – w 100-lecie „Zarania Śląskiego”. Red. Wiesława Korzeniowska, Urszula Szuścik,
Andrzej Murzyn, 27 zł
                                                         ZAPOWIEDZI
Prace naukowe
FILOZOFIA. Katarzyna Niebrój: Karla R. Poppera koncepcja prawdy. Kwestia podstawowego nośnika prawdziwości
LITERATUROZNAWSTWO. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). Red. Bożena Tokarz
Aleksandra Komandera: Le conte insolite français au XXe siecle
Romantyczne przemowy i przedmowy. Red. Jacek Lyszczyna, Magdalena Bąk
Maciej Chowaniok: „Nietrafiony rytm”. Wybrane problemy twórczości prozatorskiej Michała Choromańskiego
KOMPARATYSTYKA LITERACKA
i KULTUROWA. Zbigniew Kadłubek: Święta Medea. W stronę komparatystyki pozasłownej
JĘZYKOZNAWSTWO. Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 3. Red. Artur Rejter, 17 zł
Jerzy Nykiel: Expressing Obligation in Old English. Constructions with pre-modal and lexical verbs
BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Studia bibliologiczne. T. 18: Biblioteki i ośrodki informacji – zbiory, pracownicy, użytkownicy. Red. Mariola Jarczykowa
MENTIBUS MEMORANDIS. Jerzy Zioło: August Chełkowski – nie tylko fizyk
NAUKI o ZIEMI. Geneza i charakterystyka zagrożenia sejsmicznego w GZW. Red. Wacław M. Zuberek

Podręczniki i skrypty
HISTORIA. Aleksandra Golik-Prus: „Historia magistra vitae est”. Podręcznik do języka łacińskiego dla studentów historii. Wyd. 2.
JĘZYKOZNAWSTWO.  [Chrześcijaństwo i pogaństwo w przysłowiach, frazeologizmach, zagadkach, przepowiedniach ludowych. Lingwokulturoznawczy słownik dydaktyczny]
Aldona Skudrzyk, Elżbieta Rudnicka-Fira: Dialektologia. Materiały pomocnicze. Cz. 1 i 2: Konteksty socjolingwistyczne