IV Ogólnopolski Konkurs Chemiczny

2 marca i 8 kwietnia odbył się IV Ogólnopolski Konkurs Chemiczny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, organizowany przez Instytut Chemii Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ, oddział katowicki Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Pałac Młodzieży w Katowicach. Składał się on z dwóch części – pisemnej, która miała charakter eliminacji (2 marca) i laboratoryjnej, będącej finałem konkursu (8 kwietnia). W eliminacjach udział wzięło 343 uczennic i uczniów z 51 szkół średnich nie tylko z regionu Śląska, ale także z Opola, Tarnowa, Wadowic, Bochni, Nowego Sącza, Rzeszowa i innych miast południowej części Polski, a także z tak odległego miasta jak Wolsztyn (woj. wielkopolskie).
Przed etapem pisemnym wykład pt. „Tajemnice obrazów Vincenta Van Gogha” wygłosił dr hab. Rafał Sitko. W tej części konkursu młodzież rozwiązywała zadania problemowe, natomiast w finale - niezbyt skomplikowane manualnie zadanie laboratoryjne. Do części finałowej zakwalifikowało się 30 osób. Laureatami trzech pierwszych miejsc zostali: Michał Piekarczyk, uczeń III LO w Pszczynie, Szymon Rzeźwicki, uczeń V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, Rafał Wiewióra, uczeń IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu.
Nagrodami dla laureatów były multimedialne odtwarzacze iPod Touch, książki oraz upominki ufundowane przez sponsorów. Wszyscy finaliści otrzymali nagrody ufundowane przez: Firmę MERCK – głównego sponsora, „WITKO”, „Sigma-Aldrich”, ABE Marketing sp. z o.o. Gliwice, Polygen sp. z o.o. Gliwice, „Pollena- Savona S.A.” Katowice, Zakład Produkcyjno-Badawczy „SYNTAL” Gliwice, „Donserv” Warszawa, JKK Kwiatkowski, „CKA”, „Bruker Polska”, „IPS”, PTChem, Ciasta domowe„Mastik”, ZNP i NSZZ „Solidarność”. Były to: książki o tematyce chemicznej i popularnonaukowej, koszulki firmowe Uniwersytetu Śląskiego i inne. Specjalnymi nagrodami wyróżniono również nauczycieli chemii: mgr Lillę Mazur z III LO w Pszczynie, za wkład pracy włożony w przygotowanie zwycięzcy konkursu (nagrodę ufundował ZNP); mgr Barbarę Chlipałę z III LO w Tarnowie, za wkład pracy włożony w przygotowanie największej liczby finalistów konkursu - 4 uczniów (fundatorzy nagrody: PTChem i NSZZ „Solidarność”).
Patronat nad konkursem objął dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. dr hab. Maciej Sablik.