Kronika Uniwersytetu Śląskiego

 

DZIEŃ ZIEMI NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM
Od 21 do 23 kwietnia na Uniwersytecie Śląskim obchodzono Dzień Ziemi. Akcje zorganizowały: Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju „Widmo” z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ i Koło Naukowe Psychologii Jakości Życia „Meritum” z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ. W przygotowanie tego wydarzenia włączyli się: Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i kinoteatr Rialto w Katowicach. Imprezy Dnia Ziemi miały jednocześnie uświetnić obchody Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.
W związku z obchodami Światowego Dnia Ziemi 21 kwietnia w auli Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych odbyły się także wykłady prof. dr. hab. Piotra Skubały i dr. Andrzeja Boczarowskiego.
 

POŻYTKI I SZKODY PŁYNĄCE Z LEKTURY. DAWNIEJ I OBECNIE
Od 22 do 23 kwietnia na Wydziale Filologicznym odbywała się interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Pożytki i szkody płynące z lektury. Dawniej i obecnie”, której organizatorem był Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ. Na obrady do Katowic przyjechali goście reprezentujący różnorodne kierunki i dyscypliny z 11 ośrodków naukowych. Referatom i prezentacjom multimedialnym towarzyszyły gorące dyskusje i inspirujące postulaty badawcze.
 

FINAŁ XIV KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ


23 kwietnia w auli Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu miała miejsce uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom XIV Konkursu Wiedzy Technicznej. Impreza, zorganizowana przez Zakład Dydaktyki Przedmiotów Technicznych Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ, ma charakter cykliczny. Tegoroczna edycja cieszyła się dużą popularnością. Do turnieju zakwalifikowało się 114 uczniów z 39 szkół. Zwycięzcą został Rafał Szalecki z IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu, drugie miejsce zajął Jakub Klim z VI LO im. Janusza Korczaka w Sosnowcu, zaś na trzecim znaleźli się ex aequo Michał Czernek i Szymon Guguła z I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. W uroczystości wręczenia nagród uczestniczył m.in. prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski (na zdjęciu).
 

6. STUDENCKI FESTIWAL NAUKI


26 kwietnia rozpoczął się 6. Studencki Festiwal Nauki na Uniwersytecie Śląskim. Imprezę zainaugurował pokaz robotyki (na zdjęciu) oraz wykład dr. Zbigniewa Nawrata ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego pt.: „Robin Heart, czyli o narodzinach nowego chirurga”, poświęcony zastosowaniu robotów w operacjach kardiologicznych. W ramach tegorocznej edycji Festiwalu odbyły się m.in.: warsztaty dziennikarskie przygotowane przez Międzywydziałowe Stowarzyszenie Dziennikarzy „Mosty”, finał konkursu „Małe Diploma 2010” (czyli zmagania w debacie najlepszych negocjatorów), wystawy fotograficzne oraz warsztaty fotografii otworkowej, konferencje interdyscyplinarne, projekcje filmów, warsztaty choreoterapii w praktyce pedagogicznej, warsztaty muzykoterapii oraz tańca żydowskiego, V Dni Socjologii, liczne konkursy z wielu dziedzin nauki… Jednym z najatrakcyjniejszych punktów programu był Jarmark Wiedzy w miasteczku namiotowym na ul. Bankowej w Katowicach. Podczas dwudniowej imprezy przedstawiciele kół naukowych przeprowadzali doświadczenia i eksperymenty z biologii molekularnej oraz odbył się kontrolowany bunt hippisów, spacyfikowany przez amerykańskich „Marines”. Festiwal trwał do 29 kwietnia.
 

DNI KANADYJSKIE NA UŚ
Od 27 do 29 kwietnia na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywały się Dni Kanadyjskie. Jak co roku, organizatorzy – Zakład Literatury Kanadyjskiej i Przekładu Literackiego Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki oraz Centrum Studiów Kanadyjskich Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych – przygotowali liczne atrakcje: ciekawe prezentacje, wystawę fotografii (studentów Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych z wyprawy badawczej na Vancouver Island w marcu 2010 r.), konkurs kulinarny na potrawę quebecką. Nie zabrakło również seansów filmowych, wyświetlane obrazy opatrzone zostały polskimi podpisami, tłumaczenia dokonali studenci Wydziału.

EDUKACJA I SOCJALIZACJA W ŻYCIU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
28 i 29 kwietnia w Ustroniu odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja i socjalizacja w życiu osoby niepełnosprawnej”. Sympozjum było kontynuacją podjętych rozważań podczas wcześniejszych edycji konferencji: „Wątki zaniedbane oraz konieczne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych” (Ustroń 2004), „Przemiany w kształceniu dzieci z upośledzeniami umysłowymi” (Ostrawa 2005), „Wątki konieczne w procesie edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych” (Ustroń 2006), „Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (Ostrawa 2007), „Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych” (Ustroń 2008) oraz „Równe szanse w edukacji osób ze specjalnymi potrzebami” (Ostrawa 2009). Konferencja zorganizowana została przy współudziale Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu z Ostrawy, Uniwersytetu z Preszowa, Wyższej Szkoły Humanitas z Sosnowca i Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego Feniks ze Skoczowa. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego seminarium był prof. UŚ dr hab. Zenon Gajdzica.

WSPÓLNE INWESTYCJE MIASTA KATOWICE I UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
29 kwietnia przed rektoratem UŚ odbyła się konferencja prasowa poświęcona wspólnym inwestycjom Miasta Katowice i Uniwersytetu Śląskiego. Zmiana siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego, zamknięcie i przebudowa ulicy Bankowej, prezentacja projektu jej modernizacji oraz inicjatywa powstania akademików w centrum Katowic, to niektóre z poruszanych zagadnień. W konferencji udział wzięli: prezydent Katowic Piotr Uszok, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dziekan Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz, Bogdan Markowski, który przygotował projekt przebudowy ul. Bankowej oraz przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego UŚ Jacek Szymik-Kozaczko.
 

20-LECIE SZKOŁY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UŚ
W bieżącym roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ obchodzi 20-lecie istnienia. 8 maja w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasową działalność tej jednostki dydaktycznej. Uroczystości rocznicowe były okazją do wspomnień i spotkań z ludźmi nauki, kultury i polityki, którzy przez wiele lat prowadzili wykłady dla słuchaczy Szkoły.
Szkoła od dwudziestu lat zajmuje się nauczaniem języka polskiego oraz promowaniem kultury polskiej, Polski i Śląska wśród cudzoziemców oraz Polonii. W latach 1991–2010 wykształciła kilka tysięcy studentów z całego świata i nauczycieli języka polskiego jako obcego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne przez cały rok, obok regularnych kursów odbywają się również zajęcia w ramach letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej. Gościła także z wykładami w placówkach zagranicznych m.in. na Ukrainie, w Rosji, Mołdawii, Gruzji, Kazachstanie, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Chinach, Japonii i Kanadzie. Szkoła była również inicjatorem kilku międzynarodowych konferencji dotyczących roli komputera w nauczaniu języka polskiego jako obcego oraz recepcji literatury polskiej poza granicami kraju. Prowadzi działalność badawczą i wydawniczą, a jej pracownicy są autorami podręczników oraz opracowań naukowych i dydaktycznych.
 

WYPADEK AUTOKARU NA SŁOWACJI
8 maja na Słowacji, w miejscowości Dobra Niva doszło do wypadku polskiego autokaru, którym jechali do Turcji, na zajęcia terenowe studenci Uniwersytetu Śląskiego IV i V roku studiów dziennych kierunku geografia, specjalności geoekoturystyka oraz kilku studentów zaocznych. W sumie 68 osób z opiekunem, dr. Sławomirem Pytlem. 34 osoby zostały ranne, w tym 3 ciężko. Ranni zostali przetransportowani do szpitali w Bańskiej Bystrzycy, Ziar i Zvoleniu. W związku z wypadkiem pomoc psychologiczną zaoferowały Ośrodki Interwencji Kryzysowej w Katowicach i Gliwicach.

DNI KULTURY CHORWACKIEJ
10 maja rozpoczęły się Dni Kultury Chorwackiej zorganizowane przez Instytut Filologii Słowiańskiej. Z tej okazji na Uniwersytet przyjechali: Joško Ševo, aktor i profesor Chorwackiej Akademii Teatralnej oraz Krešimir Bagić, poeta, krytyk literacki i profesor Uniwersytetu Zagrzebskiego. W programie imprezy znalazły się m.in. autorski monodram Joška Ševo zatytułowany Govorite li hrvatski? (Czy mówicie po chorwacku?), którego kanwą były najbardziej znane teksty literatury chorwackiej: od początków piśmiennictwa aż po współczesność. Monodram można było zobaczyć w Teatrze Korez w Katowicach. Ponadto w ramach Dni odbyła się promocja książki pt. Nagie miasto. Antologia chorwackiego krótkiego opowiadania („short story”) lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku i spotkanie z jej autorem Krešimirem Bagiciem. Trwające do 12 maja Dni Kultury Chorwackiej adresowane były do studentów filologii słowiańskiej, kulturoznawców, teatrologów, środowisk twórczych regionu.
 

POROZUMIENIE MIĘDZY UŚ A KOMENDĄ WOJEWÓDZKĄ POLICJI W KATOWICACH

11 maja w rektoracie UŚ zostało podpisane porozumienie w sprawie zasad postępowania w przypadku wezwania i wkroczenia policji na teren uczelni. Reprezentantami stron umowy byli: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz komendant wojewódzki policji w Katowicach nadinspektor Dariusz Biela (na zdjęciu). Ponadto w spotkaniu udział wzięli: prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Czesław Martysz, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, naczelnik Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach mł. inspektor Adam Dudek oraz rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach podinspektor Andrzej Gąska.

 

USIOŁEK DLA FUNDACJI MAM MARZENIE
11 maja w pawilonie konferencyjnym Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie odbyła się konferencja prasowa, podczas której, na ręce przedstawiciela Fundacji Mam Marzenie Jakuba Marcjasza, przekazany został prototyp uniwersyteckiej maskotki - USiołka. Fundacja oddała go na aukcję internetową. Dochód z niej został przeznaczony na spełnienie jednego z dziecięcych marzeń – dziewięcioletniego Kuby z Tychów. Spotkanie było także okazją do promocji idei adopcji zwierząt - podopiecznych śląskiego ZOO - oraz zaprezentowania uniwersyteckich gadżetów, których wzorcem jest osioł Michał, zaadoptowany przez Uniwersytet Śląski. Na konferencji dr Dominik Chłond z Katedry Zoologii Uniwersytetu Śląskiego opowiadał o zwyczajach i inteligencji osłów. Uniwersytet Śląski reprezentowała prorektor ds. studenckich, promocji
i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, a Śląski Ogród Zoologiczny jego dyrektor Jolanta Kopiec.

WYRÓŻNIENIA JM REKTORA UŚ
11 maja w auli Kazimierza Lepszego w rektoracie odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś uhonorował czternastu studentów i czterech doktorantów wykazujących się zaangażowaniem, wytrwałością oraz pomysłowością w działalności na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz tych, którzy osiągają znaczne sukcesy artystyczne, sportowe lub naukowe. Doceniono również trójkę słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy działają na rzecz swojej społeczności.
 

STUDENCKI NOBEL 2010
12 maja w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyła się regionalna gala konkursu „Studencki Nobel 2010 – Twoja szansa na sukces”. Tytuł najlepszego studenta województwa śląskiego otrzymała Anna Kwiecień, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w zakresie biotechnologii roślin i mikroorganizmów). Odbyła m.in. praktyki na zagranicznych uczelniach: Universite Victor Segalen we Francji (w ramach programu Erasmus) oraz Royal College of Suergeons w Irlandii. Obecnie jest studentką Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Laureatem II miejsca został Arkadiusz Trzebuniak, doktorant w Zakładzie Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji Uniwersytetu Śląskiego. Jest absolwentem politologii, filologii polskiej oraz kulturoznawstwa UŚ. W dalszym ciągu rozwija swe pasje naukowe, obecnie studiuje filologię angielską w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół w Pilchowicach.

SPOTKANIE Z BRONISŁAWEM KOMOROWSKIM

13 maja w auli im. Kazimierza Popiołka odbyło się spotkanie społeczności akademickiej z Marszałkiem Sejmu RP Bronisławem Komorowskim (na zdjęciu). Tematem jego wykładu była „Wiedza kapitałem XXI wieku”. Bronisław Komorowski przyjechał na zaproszenie Koła Naukowego Politologów UŚ.