Uroczystość wręczenia wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Uhonorowano najaktywniejszych

Doceniono efekty działań oraz konkretne osiągnięcia studentów i doktorantów naszej uczelni. Pod uwagę brano sukcesy artystyczne, sportowe, aktywność społeczną.

 

11 maja w auli Kazimierza Lepszego w rektoracie odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś uhonorował czternastu studentów i czterech doktorantów wykazujących się zaangażowaniem, wytrwałością oraz pomysłowością w działalności na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz tych, którzy osiągają znaczne sukcesy artystyczne, sportowe lub naukowe. Doceniono również trójkę słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy działają na rzecz swojej społeczności.

Od lewej: dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz, wyróżniony student II roku politologii magisterskich studiów uzupełniających na Wydziale Nauk Społecznych Dariusz Laska i rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Od lewej: dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz, wyróżniony student II roku politologii magisterskich studiów uzupełniających na Wydziale Nauk Społecznych Dariusz Laska i rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

W uroczystości z udziałem władz uczelni oraz przedstawicieli wydziałów, uczestniczyły rodziny i przyjaciele laureatów oraz przedstawiciele instytucji, organizacji społecznych i naukowych, z którymi związani są wyróżnieni. Obecni byli również przedstawiciele władz miast i szkół, skąd wywodzą się uhonorowane osoby. Wśród tych pierwszych znaleźli się prezydent Bytomia Piotr Koj, wiceprezydent Katowic Józef Kocurek, zastępca prezydenta Rybnika Joanna Kryszczyszyn oraz zastępca prezydenta Tychów Daria Szczepańska. Uroczystość prowadzili: prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik oraz prorektor ds. kształcenia prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz.

 

Lista wyróżnionych

Agnieszka Cyl - II rok studiów magisterskich uzupełniających na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
Jerzy Czogała - słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Jakub Czekaj - V rok reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego
Łukasz Dawidowski - II rok studiów doktoranckich na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii
Monika Glosowitz - V rok Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
Karolina Graboń - V rok filologii polskiej na Wydziale Filologicznym
Marek Grela - V rok filologii polskiej na Wydziale Filologicznym
Dariusz Ignatiuk - III rok studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Ziemi
Agnieszka Jarzyńska - V rok filologii polskiej na Wydziale Filologicznym
Paweł Jóźwiak-Rodan - V rok reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego
Danuta Kogutowa - słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Agnieszka Kandzia - V rok politologii na Wydziale Nauk Społecznych
Mateusz Król - III rok filologii francuskiej na Wydziale Filologicznym
Dariusz Laska - II rok politologii magisterskich studiów uzupełniających na Wydziale Nauk Społecznych
Katarzyna Niesporek - III rok filologii polskiej w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku
Tomasz Okraska - V rok politologii na Wydziale Nauk Społecznych
Agnieszka Skorupa - V rok psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
Michał Słota - I rok studiów magisterskich uzupełniających na kierunku biologia oraz na kierunku biotechnologia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
Agnieszka Turska-Kawa - IV rok studiów doktoranckich na kierunku politologia na Wydziale Nauk Społecznych
Anna Woźniakowska - IV rok studiów doktoranckich na filologii polskiej na Wydziale Filologicznym
Renata Zalejska – słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Informacje oraz pełna prezentacja działalności laureatów znajduje się na stronie internetowej: www.wyroznienia.us.edu.pl

Autorzy: Michał Brol
Fotografie: Agnieszka Sikora