Stopnie i tytuły naukowe - czerwiec 2010

Doktoraty:

Dr Marta Margiel Administracja UŚ
Dr Dorota Gołek-Sepetliewa Wydział Filologiczny
Dr Krzysztof Kajda Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Instytut Fizyki
Dr Marek Bara Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Dr Anna Gronkiewicz Wydział Prawa i Administracji
Dr Lidia Rodak Wydział Prawa i Administracji
Dr Renata Cybulska Wydział Prawa i Administracji
Dr Tomasz Wojciechowski Wydział Nauk o Ziemi
Dr Katarzyna Sutkowska Wydział Nauk o Ziemi
Dr Marzena Kurowska Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Habilitacje:

Dr hab. Aleksandra Gawęda Wydział Nauk o Ziemi
Dr hab. Leszek Zwierzyński Wydział Filologiczny
Dr hab. Grażyna Wilczek Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr hab. Małgorzata Nita Wydział Nauk o Ziemi
Dr hab. Andrzej Bisztyga Wydział Prawa i Administracji
Dr hab. Jerzy Dajka Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Instytut Fizyki
Dr hab. Anna Michnik Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Instytut Fizyki
Dr hab. Ewa Wysocka Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr hab. Wiesława Ewa Krawczyk Wydział Nauk o Ziemi
Dr hab. Robert Rduch Wydział Filologiczny
Dr hab. Antoni Bartoszek Wydział Teologiczny
Dr hab. Jacek Kempa Wydział Teologiczny