Australijczyk o śląskim humaniście

Zapomniany Corvinus

Od 10 do 13 stycznia br. na Wydziale Filologicznym gościł dr Grantley McDonald z University of Melbourne.

Polskie Towarzystwo Filologiczne - koło katowickie, Katedra Filologii Klasycznej oraz Zakład Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego były organizatorami wykładu "Laurentius Corvinus and the Progress of Central European Humanism", który dr McDonald wygłosił 11 stycznia br.

Żyjący w latach ok. 1465-1527 Corvinus, pochodzący ze Śląska poeta nowołaciński, geograf, przyjaciel Mikołaja Kopernika, wychowanek i wykładowca Akademii Krakowskiej, rektor szkół w Świdnicy i Wrocławiu, jest dzisiaj postacią prawie zapomnianą. W 1997 roku książkę na jego temat zatytułowaną Wawrzyniec Korwin. Wczesnorenesansowy humanista śląski opublikował w Katowicach prof. UŚ dr hab. Dariusz Rott. Publikacja ta zapoczątkowała współpracę badaczy z dwóch odległych kontynentów.

Podczas swojego pobytu dr McDonald spotkał się także z dziekanem Wydziału Filologicznego UŚ prof. dr. hab. Piotrem Wilczkiem oraz dyrektorem Instytutu Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej UŚ prof. dr. hab. Wojciechem Kalagą. Omawiano m.in. możliwość współpracy naszej anglistyki z uniwersytetami w Australii. Gość wygłosił wykład na temat problemów współczesnej Australii dla studentów I roku kierunku filologia ze specjalnością język angielski stosowany i język francuski stosowany, a także odbył kwerendę w Bibliotece Śląskiej oraz zwiedził Muzeum Auschwitz.

Dr McDonald jest filologiem klasycznym (uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy na temat renesansowego filozofa Marsilo Ficino) i cenionym solistą (występował m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Danii, Francji i Wielkiej Brytanii, a przez wiele lat kierował chórem Queens College na Uniwersytecie w Melbourne). Obecnie przygotowuje anglojęzyczną książkę o Corvinusie oraz łacińsko-angielską edycję jego poezji.

Red.