Nowoczesność i funkcjonalność

30 stycznia 2007 roku odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Dydaktyczno-Naukowego Instytutów Neofilologicznych Uniwersytetu Śląskiego.

W uroczystości wzięli udział: władze Uczelni i Wydziału Filologicznego, prezydent i wiceprezydent Sosnowca, przedstawiciele generalnego wykonawcy firmy Budimex-Dromex oraz liczni zaproszeni goście.

- Historia tej budowy rozpoczęła się już w marzeniach i inicjatywach poprzedniego rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka i ówczesnego dziekana Wydziału Filologicznego, a obecnie Prorektora UŚ ds. Nauki i Informatyzacji, prof. dr. hab. Wiesława Banysia - przypomniał JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, dziękując tym wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tych marzeń.

Nowoczesny, pięciokondygnacyjny budynek Centrum Dydaktyczno-Naukowego Instytutów Neofilologicznych Uniwersytetu Śląskiego powstaje na terenie byłego Szpitala Dziecięcego w Sosnowcu przy ulicy Grota Roweckiego 5. Mieścić się w nim będą: sala Rady Wydziału Filologicznego, sale wykładowe i seminaryjne, laboratorium tłumaczeń, restauracja, parking podziemny oraz pomieszczenia biurowo-gospodarcze. W nowym gmachu znajdzie swoją siedzibę 6 z 10 instytutów Wydziału Filologicznego UŚ: Instytut Języka Angielskiego, Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Romańskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej oraz Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Pomieszczenia badawcze i dydaktyczne zajmą w sumie 9578 m2 powierzchni. Także teren wokół nowo powstałego gmachu zostanie zagospodarowany. Zaplanowano tu wielki parking podziemny na 101 miejsc.

- Centrum Dydaktyczno-Naukowe Instytutów Neofilologicznych Uniwersytetu Śląskiego stworzy godne warunki do pracy naukowcom, a młodzieży do nauki. Istotna jest także jego lokalizacja - na terenie dzielnicy Pogoń, z którą wiążemy wielkie nadzieje. Chcielibyśmy, aby powstało tu w przyszłości wielkie centrum akademickie - powiedział prezydent Sosnowca Kazimierz Górski.

Wizualizacja Centrum Dydaktyczno-Naukowego Instytutów Neofilologicznych Uniwersytetu Śląskiego
Wizualizacja Centrum Dydaktyczno-Naukowego
Instytutów Neofilologicznych Uniwersytetu Śląskiego

Nowy obiekt uniwersytecki, spełniający wymogi europejskie, wyposażony będzie w odpowiednie pochylnie i platformy umożliwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do wszystkich pomieszczeń. Ponadto w Centrum Dydaktyczno-Naukowym znajdować się będzie ponad 700 stanowisk z dostępem do szerokopasmowej sieci szybkiego przesyłu danych. Dzięki przeprowadzce do nowej siedziby zwiększona zostanie liczba godzin na studiach licencjackich z 2 tys. na 2,7 tys. Powstanie tu ponadto biblioteka wydziałowa, w której zmieści się 500 tys. woluminów. W murach nowego budynku znajdzie się również miejsce dla nowoczesnego centrum konferencyjnego, dzięki czemu wzrośnie atrakcyjność gospodarcza i inwestycyjna miasta i regionu.

Stan budowy Centrum z 30 stycznia 2006 roku
Stan budowy Centrum z 30 stycznia 2006 roku

Budowa nowoczesnego Centrum będzie kosztowała 63.651.517 zł. Ponad 32 mln zł wyłoży konsorcjum Gminy Sosnowiec i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zaś 31.399.887 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uzyskanego z programu ZPORR.

Termin oddania do użytku nowego gmachu przewidziany jest na marzec 2008 roku.

AGNIESZKA SIKORA

JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab.
Janusz Janeczek

Foto: Agnieszka Sikora
W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego
wzięli udział Prorektorzy Uniwersytetu Śląskiego.
Na zdjęciu od lewej: Prorektor ds. Kształcenia
prof. UŚ dr hab. Anna Łabno, Prorektor ds.
Współpracy i Promocji prof. dr hab. Barbara
Kożusznik i Prorektor ds. Finansów i Rozwoju
prof. dr hab. Jerzy Zioło

Foto: Agnieszka Sikora
Uczestnicy uroczystości podpisali się
na liście, która została dołączona do
tuby z aktem erekcyjnym. Na zdjęciu
Prorektor UŚ ds. Nauki i Informaty-
zacji prof. dr hab. Wiesław Banyś

Foto: Agnieszka Sikora
Wiceprezydent Sosnowca Ryszard Łukawski, dyrektor
Odziału Południowego w Krakowie firmy Budimex-
Dromex Alojzy Malczak oraz prezydent Sosnowca
Kazimierz Górski

Foto: Agnieszka Sikora
Wiceprezydent Sosnowca
Ryszard Łukawski

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora