Profesor Leszek Balcerowicz gościem Uniwersytetu Śląskiego

Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec
W spotkaniu z prof. Leszkiem Balcerowiczem udział
wzięli m.in. JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz
Janeczek oraz Prorektorzy UŚ

Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec

Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem
studentów naszej Uczelni

Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec

Autorzy: Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec