Ponad 1000 publikacji w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Logo sbc

22 stycznia 2007 roku Śląska Biblioteka Cyfrowa - jedna z najmłodszych bibliotek cyfrowych w Polsce - osiągnęła liczbę 1000 wirtualnych publikacji i zanotowała ponad pół miliona odwiedzin strony internetowej.

Swoją popularność oraz dynamiczny rozwój ŚBC zawdzięcza przede wszystkim innowacyjnej formule organizacji. Uczestnicy - instytucje z terenu Górnego Śląska i obecnego województwa śląskiego - współtworzą zasób ŚBC w sposób rozproszony i same decydują o wyborze oraz liczbie publikowanych materiałów. Dzięki czterem wersjom językowym (w tym czeskiej i niemieckiej, opracowanych w Bibliotece Śląskiej w Katowicach) ŚBC znana jest także za granicą i skutecznie promuje cenne zbiory zgromadzone na Śląsku oraz biblioteki, które je przechowują.

Uczestnictwo w ŚBC reguluje porozumienie o współtworzeniu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, którego tekst został uzgodniony wspólnie przez instytucje deklarujące współudział w projekcie dnia 24 października 2006 roku. Obecnie zasób Śląskiej Biblioteki Cyfrowej jest tworzony przez 22 Uczestników: państwowe i prywatne uczelnie wyższe oraz biblioteki publiczne. Koordynatorem działań organizacyjnych związanych z powstaniem i rozwojem ŚBC jest Biblioteka Śląska w Katowicach.

Więcej informacji o ŚBC pod adresem www.sbc.org.pl