Dzień i noc

Szeherezada rozpoczyna swe opowieści przed świtem; opowiadanie, związane z erosem, demonami, zjawami i tajnym językiem, rodzi się z nocy, żyje w nocy, ale pokonuje ciemność i za każdym razem sprawia, że rodzi się dzień dla nas wszystkich, którzy mówimy i słuchamy.

Pietro Citati "Światło nocy"

Do 10 lutego br. zapraszamy do Galerii Wystaw Czasowych Muzeum w Bielsku-Białej (ul. Wzgórze 16) na wystawę pedagogów i gości Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie zatytułowaną "Noc i Dzień". Bielska ekspozycja jest kolejną z prezentacji wystawy. Otwarcie cyklu miało miejsce w październiku 2006 roku w Zgierzu k/Łodzi w galerii "Stacja Nowa Gdynia", ostatnia wystawa odbędzie się w galerii "Piętro Wyżej" w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach. Pomiędzy tymi prezentacjami "Noc i Dzień" zostanie jeszcze przedstawiona w Galerii Uniwersyteckiej w Cieszynie oraz w Centrum Kultury Zamek - Galerii Sztuki Współczesnej PROFIL w Poznaniu.

Foto: Jerzy Pustelnik

Twórcy zaproszeni do udziału w wystawach związani są pracą dydaktyczną z różnymi ośrodkami kształcenia artystycznego w Polsce, wśród których są Akademie Sztuk Pięknych w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie, we Wrocławiu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i gospodarz wystawy - cieszyński Instytut Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na ekspozycję złożyły się prace, które stworzone na przestrzeni kilkunastu, kilku i ostatnich lat, wykonane zostały w różnych technikach - zarówno tradycyjnych, wykorzystujących stary warsztat dawnych mistrzów pędzla, ołówka i narzędzi graficznych, jak i najnowsze media służące wypowiedzi artystycznej. Prezentacja, wiążąca wielorakie osobowości twórcze i postawy wykształcone w ośrodkach kultywujących różne tradycje, stała się pretekstem do konfrontacji nierzadko bardzo odmiennych orientacji artystycznych. Jest ona prezentacją grafiki: Andrzeja Basaja, Eugeniusza Delekty, Leszka Kiljańskiego, Józefa Knopka, Krzysztofa Kuli, Małgorzaty Łuszczak, Mirosława Pawłowskiego, Ryszarda Pielesza, Zbigniewa Purczyńskiego, Piotra Smolnickiego, Witolda Warzywody, Andrzeja Węcławskiego i Leszka Zbijowskiego; rysunków Anny Kowalczyk - Klus i Rafała Strenta, fotografii Witolda Jacyków i Jerzego Pustelnika oraz malarstwa: Krzysztofa Dadaka, Mariusza Drzewińskiego, Józefa Hołarda, Ryszarda Hungera, Michała Klisia, Lilii Kulki, Romana Maciuszkiewicza, Marka Saka, Lecha Wolskiego i Jagody Adamus.

Roman Maciuszkiewicz, Ulica René Magritte´a, olej, płótno, 1998
Roman Maciuszkiewicz, Ulica René Magritte´a,
olej, płótno, 1998

Autorzy prezentowanych dzieł, bazując na własnym warsztacie i osobistym języku plastycznej wypowiedzi, jeden temat, wspólny dla wszystkich uczestników wystawy, zinterpretowali różnorodnie. Odwołując się bezpośrednio do motywów związanych z symbolami nocy i dnia albo też wyrażając treści wiązane z tematem jedynie grą środków dostępnych w ramach uprawianej przez siebie techniki artystycznej, przestawili szeroki zakres rozumienia problemu, penetrowanego przez setki lat na obszarze archaicznych intuicji, filozoficznych dociekań a także literackich i artystycznych doświadczeń.

JAGODA ADAMUS

Jagoda Adamus, Sen, olej na papierze, 1997
Jagoda Adamus, Sen, olej
na papierze, 1997

Witold Warzywoda, Trzy Gracje, litografia barwna, 2002
Witold Warzywoda, Trzy Gracje,
litografia barwna, 2002

Józef Hołard, Według Umberto Eco, kolaż, 2004
Józef Hołard, Według Umberto Eco,
kolaż, 2004

Witold Jacyków, Rozmowa kamieni i wiatru, druk cyfrowy, 2006
Witold Jacyków, Rozmowa kamieni
i wiatru
, druk cyfrowy, 2006

Foto: Jerzy Pustelnik

Autorzy: Jagoda Adamus, Foto: Jerzy Pustelnik