Kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci w dniu 23 stycznia 2007 r.

RYSZARDA KAPUŚCIŃSKIEGO

Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Był wybitnym dziennikarzem, publicystą i pisarzem, największym polskim reporterem.
Laureatem niezliczonych nagród krajowych i zagranicznych oraz wielu doktoratów honoris causa najbardziej renomowanych uczelni świata.
Polska kultura utraciła jednego ze swoich najwybitniejszych przedstawicieli.
Na zawsze pozostanie dla nas wzorem do naśladowania.
Wyrazy głębokiego współczucia

Żonie i Rodzinie

składa:

Rektor i Senat
oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach