Wykłady, spotkania, konferencje

Glaciological research in Arctic Alaska

23 stycznia Wydział Nauk o Ziemi UŚ zaprosił na spotkanie z serii Zaproszone wykłady z glacjologii, w ramach którego prof. dr Matt Nolan z Institute of Northern Engineering, University of Alaska Fairbanks (USA) wygłosił wykład Glaciological research in Arctic Alaska, bogato ilustrowany unikatowymi animacjami teledetekcyjnymi 3D.

Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ zaprosiło na spotkania, organizowane w ramach XV cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska: 11 stycznia "Oko w oko z modliszką - reality show w świecie owadów", połączony z projekcją filmu Królestwo owadów 3D (wykład wygłosił prof. dr hab. Paweł Migula z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ); 18 stycznia "Co w trawie piszczy? Konik polny jako informator ds. monitoringu środowiska" (wykład wygłosili dr Maria Augustyniak i mgr Tomasz Sawczyn z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ); 25 stycznia "Tajemnice dna Bałtyku" (wykład wygłosił dr Eugeniusz Andrulewicz z Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni).

Tajemnice egzorcyzmów

16 stycznia na Wydziale Prawa i Administracji UŚ zadebiutowała Prawnicza Akademia Filmowa - cykl spotkań mających na celu przedstawienie prawa nie tylko jako dziedziny naukowej, ale także żywej struktury wpływającej na życie każdego człowieka. Tematem pierwszego były "Tajemnice egzorcyzmów". Podczas spotkania odbyła się projekcja filmu "Egzorcyzmy Emily Rose" w reżyserii Scotta Dericsona oraz debata z udziałem zaproszonych gości: ks. Michała Wolińskiego - egzorcysty z parafii św. Urbana w Paniówku i dr Teresy Winiarskiej - psychologa. Jednym z pytań debaty było, czy ingerencja w psychikę osoby nawiedzonej jest naruszeniem jej prawa, czy niesieniem pomocy?

Prawnicze Akademie Filmowe będą się odbywać cyklicznie co 2 miesiące. Są jednym z istotnych elementów działalności stowarzyszenia ELSA, będącego organizatorem cyklu.

Historia i pamięć

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu był jednym z organizatorów polsko-niemiecko-szwajcarskiego seminarium dla dziennikarzy "Historia i pamięć", które odbyło się w dniach 19-28 stycznia w Oświęcimiu. Warsztaty zostały zorganizowane z okazji 62. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Ich celem było przygotowanie dwóch zespołowych oryginalnych publikacji internetowych, dotyczących wielokulturowego spotkania, obserwacji miasta i rozmów z gośćmi odwiedzającymi obóz.