Stopnie i tytuły naukowe - Luty 2007

Doktoraty:

 
Dr Elżbieta Chełmecka Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Fizyki
Dr Beata Szymańska Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Fizyki
Dr Rafał Korlacki Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Fizyki

Habilitacje:

 
Dr hab. Diana Pietruch-Reizes Wydział Filologiczny
Dr hab. Barbara Machura Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Chemii
Dr hab. Ewa Jurczyk Wydział Filologiczny
Dr hab. Piotr Mamet Kolegium Języka Biznesu
Dr hab. Joachim Kusz Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Fizyki