Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Luty 2007

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

LITERATUROZNAWSTWO. Mikołaj Rej na nowo odczytany. Red. Jan Malicki, Agnieszka Budzyńska-Daca, współudz. Agnieszka Tułowiecka, indeks

Małgorzata Kita: "Szeptem albo wcale". O wyznawaniu miłości, bibliogr., summ., rés.

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Ewa Gębicka: Między państwowym mecenatem a rynkiem. Polska kinematografia po 1989 roku w kontekście transformacji ustrojowej, bibliogr., indeksy, summ., rés., 35 zł

PRAWO. Z dziejów prawa. Cz. 8. Red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak, summ., Zsfg., 32 zł

Podręczniki i skrypty

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. T. 1: Bolesław Prus: "Kamizelka", "Z legend dawnego Egiptu". Wyd. 2. zm. Red. Romuald Cudak, Wioletta Hajduk-Gawron, Jolanta Tambor

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

TEOLOGIA. ks. Andrzej Pastwa: Istotne elementy małżeństwa w nurcie odnowy personalistycznej

HISTORIA. Maciej Fic: Wilhelm Szewczyk (1916-1991). Śląski polityk i działacz społeczny

Idzi Panic: Zachodniosłowiańska nazwa "Niemcy" w świetle źródeł średniowiecznych

JĘZYKOZNAWSTWO. Andrzej Łyda: Concessive Relation in Spoken Discourse. A Study into Academic Spoken English

Jadwiga Stawnicka: Aspekt - iteratywność - określniki kwantyfikacyjne (na materiale form czasu przeszłego w języku polskim)

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Antropologia kultury - Antropologia literatury. Red. Ewa Kosowska, Anna Gomóła, Eugeniusz Jaworski

PRAWO. "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego". T. 1. Red. Maksymilian Pazdan

ZARZĄDZANIE i TECHNOLOGIE INFORMACYJNE. Joachim Foltys: Wieloaspektowy model outsourcingu na przykładzie sektora hutnictwa żelaza i stali

NAUKI o ZIEMI. Monika Fabiańska: Geochemia organiczna węgli brunatnych wybranych złóż polski

Podręczniki i skrypty

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Aldona Skudrzyk, Krystyna Urban: Znaleźć słowo trafne... Stylistyczno-komunikacyjny obraz współczesnej polszczyzny. Podręcznik dla cudzoziemców na poziomie zaawansowanym