Podziękowanie

Absolwenci
Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych
"Edukacja Informatyczna i Techniczna"
rocznik 2005/2006

składają serdeczne podziękowania dla:
Pana prof. dr. hab. inż. Zygmunta Wróbla - kierownika studiów,
Pani mgr Dobrosławy Gruszki - zastępcy kierownika
i dla wszystkich niewymienionych z nazwisk wykładowców.

Każdy, kto rozpoczął studia podyplomowe oczekiwał czegoś innego.
Poszerzenie wiedzy i wytyczenie nowych kierunków myślenia są największym skarbem, który możemy otrzymać od wykładowców.
Serdecznie dziękujemy za włożony trud w pogłębianie naszych umiejętności z zakresu techniki i informatyki.

W imieniu uczestników studiów
Bogumiła Musiałek