Kronika Uniwersytecka - Styczeń 1999

KONFERENCJA NAUKOWA

W osiemdziesiątą rocznicę powrotu Śląska Cieszyńskiego do Macierzy w cieszyńskiej Filii zorganizowano międzynarodową konferencję naukową nt. Unia Europejska - szansa czy zagrożenie dla polskiego pogranicza.

Honorowy patronat nad spotkaniem ludzi nauki, kultury i duchownych przejęli: Ksiądz Biskup Ordynariusz Diecezji Bielsko - Żywieckiej Tadeusz Rakoczy, Ksiądz Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego Paweł Anweiller, Pororektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Alojzy Kopoczek, Wojewoda Bielski Andrzej Sikora. Kościół Ewangelicko - Augsburski w Republice Czeskiej reprezentował Ksiądz Biskup Władysław Wolny.

Bezpośrednim organizatorem, mającej wymiar ekumeniczny, konferencji był Region Polski Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej, przy wydatnej pomocy Stowarzyszenia "Pro Filia".

"Program konferencji obejmował referaty, których tematyka dotyczy z jednej strony ogólnych zagadnień związanych ze współczesnymi problemami jednoczącej się Europy, a z drugiej strony bardziej szczegółowych rozważań na temat przyszłości polskich pograniczy w kontekście procesów integracyjnych oraz odgrywanej w nich roli chrześcijaństwa" (z drugiej wypowiedzi Prezydenta Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej, Region Polski ks. dr. Józefa Budniaka).

W gronie prelegentów znaleźli się: prof. dr hab. Ewa Chojecka, dr Winfried Konda (Niemcy), dr hab. Halina Rusek (Cieszyn), dr Josef Byrtus - Konsul Republiki Czeskiej w Koszycach (Słowacja), poseł RP Czesław Ryszka, ks. dr Zygfryd Glaeser (Opole), prof. dr ha. Daniel Kadłubiec (Ostrava, Cieszyn), ks. dr Józef Budniak.

Uczestnicy konferencji wzięli udział w modlitwie ekumenicznej w Kaplicy istniejącej (od maja 1998 roku) przy Filii UŚ. Nabożeństwo prowadzone wspólnie przez Biskupów katolickiego i ewangelickiego odbyło się w intencji jedności Europy.

KAPLICA EKUMENICZNA

Kaplica ekumeniczna uroczyście poświęcona w dniu 12 maja br. przez Ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego - Ordynariusza Diecezji Bielsko - Żywieckiej, Ks. Biskupa Pawła Anweillera - Zwierzchnika Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego oraz Księdza Sergiusza Dziewiatowskiego reprezentującego Kościół Prawosławny, służy społeczności akademickiej różnych wyznań (zwłaszcza licznej rzeszy studentów zaocznych).

Uruchomienie w gmachu uczelni na Bobrku kaplicy nie jest przedsięwzięciem nowym, lecz stanowi zwrot ku tradycji. W tejże samej sali od początku istnienia Seminarium Nauczycielskiego mieściła się aula, a w niej kaplica. Novum jest natomiast rozwiązanie przestrzenne kaplicy, aranżacja wnętrza. Pierwotnie ołtarz (zakrywany kurtyną na czas zwykłych zajęć) mieścił się w miejscu obecnej Galerii Uniwersyteckiej (pomni sakralnego rodowodu sztuk wszelkich nie winniśmy decyzji tej poczytywać za profanację miejsca uświęconego). Obecnie dla potrzeb liturgii przystosowano część drugą dawnej kaplicy. Powróciły jednak na swe pierwotne miejsca organy - instrument niemal już muzealny. W dniu poświęcenia kaplicy, w której uczestniczył JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Tadeusz Sławek, "wydobyto dźwięk" z organów (wydobył go nauczyciel akademicki Zygmunt Antonik) grając fragment "Bogurodzicy".

STUDIA PODYPLOMOWE W CIESZYNIE

Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o otwarciu i dofinansowaniu ze środków MEN studiów podyplomowych, według projektu zgłoszonego przez Instytut Pedagogiki Filii UŚ (kierownik projektu i studiów podyplomowych: prof. dr hab. Robert Mrózek). Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia przewidzianego planem nauczania w kl. IV - VI bloku humanistycznego (w zakresie kultury i języka polskiego oraz historii i elementów wiedzy o społeczeństwie).