Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Styczeń 1999

Tytuł naukowy profesora otrzymał:
Prof. dr hab. Daniel Kadłubiec WP-A

Mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na 5 lat otrzymali:
Prof. dr hab. Antoni Kocot WMFCh
Prof. dr hab. Janusz Czerny WNS
Prof. dr hab. Wojciech Kaute WNS

Stopień doktora habilitowanego uzyskali:
Dr hab. Grzegorz Haneczok WMFCh
Dr hab. Bogdan Dembiński WNS
Dr hab. Krystyna Barbara Wokulska WMFCh
Dr hab. Andrzej Hacura WMFCh
Dr hab. Marek Siemaszko WMFCh

Kwalifikację II stopnia w dziedzinie sztuk muzycznych uzyskała:
Adi. Maria Warchoł WP-A

Stopień doktora uzyskali:

Dr Anna Perd`ochowa Sklarowa WFil.
Dr Maria Augustyniak WBiOŚ
Dr Paweł Filipiak WNoZ
Dr Jerzy Nita WNoZ
Dr Alina Jackiewicz WFil.
Dr Wojciech Organiściak WPiA
Dr Krzysztof Śleziński WP-A