RAZ JESZCZE O GÓRNOŚLĄSKICH PRZEBOJACH W SCIENCE CITATION INDEX

Najbardziej znane publikacje naukowe pracowników Uniwersytetu Śląskiego w latach dziewięćdziesiątych

W wakacyjnym wydaniu "Gazety Uniwersyteckiej UŚ" przedstawiono te publikacje naukowe pracowników naszej uczelni z lat 1980-1996, które odbiły się największym echem w światowej społeczności uczonych. Podstawą do tego typu klasyfikacji są uznane w świecie wielodziedzinowe rejestry bibliograficzne Instytutu Informacji Naukowej w Filadelfii (Institute for Scientific Information, ISI). W tym przypadku była to baza danych National Citation Report-Poland (NCR), opracowana na zamówienie Komitetu Badań Naukowych (KBN) w oparciu o indeksy cytowań ISI. Warto jeszcze raz przypomnieć, że chodziło wyłącznie o publikacje i powołania w wyselekcjonowanych periodykach z tak zwanej "listy filadelfijskiej" - rejestrowanych przez ISI.

Wyższość obecnego rankingu

W niniejszym artykule prezentujemy - jako aneks - podobny ranking ograniczony do lat 1991-1998, bazujący bezpośrednio na przeszukaniu najbardziej prestiżowego rejestru ISI, Science Citation Index. Jak wielokrotnie podkreślano, informacje bibliometryczne są najbardziej wiarygodne właśnie dla obszaru nauk przyrodniczych i technicznych. Znacznie mniej można powiedzieć o naukach społecznych i prawnych, a zwłaszcza humanistyce.

Opracowanie listy było operacją żmudną i pełną różnorodnych pułapek. Takie podejście umożliwia jednak wyeliminowanie wielu opisanych uprzednio słabości rejestru NCR i na pewno wierniej odzwierciedla obecność UŚ w międzynarodowym czasopiśmiennictwie naukowym:

1. Lista obejmuje cytowania prac wszelkiego typu, a więc również książek i serii wydawniczych;

2. Uwzględniano publikacje bez względu na rok wydania, podczas gdy NCR nie obejmuje prac wydanych przed 1980 r. ;

3. Włączono wszystkie publikacje obecnych pracowników uniwersytetu, a nie tylko te z afiliacją do UŚ. NCR stanowi bowiem zbiór opisów wszystkich publikacji autorów bądź współautorów, którzy podali, że ich instytucja macierzysta mieści się w Polsce. Tym niemniej - jak wykazał nam prof. S. Kucharski - w przypadku publikacji wykonanych w trakcie zagranicznych staży naukowych (z podwójną afiliacją do UŚ i placówki zagranicznej) trudno się dopatrzyć jakichkolwiek reguł w ich rejestrowaniu przez ISI. Nie można wykluczyć, że takich nieujawnionych przypadków jest więcej. Ten bałagan w zapisie adresów autorów podważa częściowo zaufanie do baz ISI, gdyż do końca nie wiadomo ile prac z polskim udziałem zostało zarejestrowanych.

4. Można było wykluczyć przypadki samocytowań par excelance - w tym przez autora(ów) z UŚ w przypadku publikacji zespołowych.
Z drugiej strony jednak strony: NCR uwzględnia najszerszą pulę czasopism - dla nauk przyrodniczych i technicznych jest ich około 5300. W standardowym SCI (CD Edition), dostępnym w Bibliotece UŚ, obecnych jest jedynie 3300 czasopism. Ponadto, bez zbiorczej bibliografii publikacji z pewnością pominięto ważne cytowane prace, w których pracownik UŚ nie był pierwszym autorem. Jest to znana wada rejestrów ISI.

Bez większych niespodzianek na liście "hitów"

W tabeli przedstawiono 30 publikacji obecnych pracowników UŚ z kręgu nauk ścisłych, które zrobiły największą karierę w świecie w latach 90-tych. Najłatwiej publikować i być cytowanym w tych działach nauki, które są najszerzej reprezentowane w SCI, a więc w chemii, fizyce i - częściowo - w biologii (biochemia, genetyka, itd. ). Stąd też i obecny ranking nie przynosi wielkich niespodzianek w stosunku do poprzedniego, gdyż prezentuje on przede wszystkim dorobek Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Na liście uznanych autorów przeważają ponownie reprezentanci Instytutu Fizyki (w rolach głównych profesorowie: M. Zrałek, J. Zioło i J. Hańderek). Zwraca jednak uwagę:

- przytłaczająca dominacja (w sumie 14) publikacji prof. S. Kucharskiego (Zakład Chemii Teoretycznej), przy czym te najważniejsze - z nieznanych powodów - są nieobecne w NCR- Poland;

- wysoka lokata książek prof. A. Lasoty z Zakładu Biomatematyki (na 3 i 6 pozycji), z których ta wydana w 1994 r. (!) zapowiada się na matematyczny przebój początku XXI wieku, jak też monografii prof. A. Chełkowskiego (Zakład Fizyki Ciała Stałego);

- większa obecność publikacji pracowników Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, skąd wywodzi się lider listy - zbiorowa praca 25 uczonych z USA, Polski i Rosji z udziałem dr A. Kiliana z Katedry Genetyki, osiągająca rocznie średnio blisko 40 cytowań.

W sumie można zaryzykować twierdzenie, że wyżej wymienione osiągnięcia, zwłaszcza w dziedzinie matematyki, są znaczące nie tylko w skali krajowej. Nie należy jednak też zapominać, że o ile rekordzista z UŚ - prof. S. Kucharski - rocznie dochodzi do 100 cytowań, to czołówka polskich uczonych przekracza 400. Przypuszczalnie rekordowa praca z polskim udziałem (prof. G. Grynkiewicza z Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie) cytowana bywa i 1000 razy (!) w roku (patrz "Wprost", nr 29/1994).

Zestaw śląskich przebojów naukowych powinien stanowić wskazówkę dla wszystkich pracowników naszego uniwersytetu. Jeszcze raz dowodzi on, że kluczem do sukcesu jest publikowanie w renomowanych periodykach zagranicznych - brak jest na liście artykułów z polskich czasopism i w ogóle z periodyków spoza listy filadelfijskiej. Równie ważna jest szeroka współpraca międzynarodowa, najlepiej z czołowymi ośrodkami zza oceanu.

Najczęściej cytowane publikacje pracowników Uniwersytetu Śląskiego
według Science Citation Index 1991-1998

Lp. * Autor(zy) z UŚ

( i tylko pierwsi współautorzy zewnętrzni w dużym zespole badawczym)
Jednostka macierzysta na UŚ Tytuł publikacji Wydawnictwo lub czasopismo, rok, nr tomu, nr strony początkowej Średnia cytowań/rok w latach 1991-98 Liczba cytowań
1

KLEINHOFS A.,
KILIAN A.,
MAROOF M. A. S. i inni (22 osoby!)

Katedra Genetyki WBiOŚ

A MOLECULAR, ISOZYME AND MORPHOLOGICAL MAP OF THE BARLEY (HORDEUM-VULGARE) GENOME

Theoretical and Applied Genetics

1993, 86, s. 705

36, 8 175
2

BARTLETT R. J.,
WATTS S. A.,
KUCHARSKI S. A.,
NOGA J.

Zakład Chemii Teoretycznej WMFiCH

NONITERATIVE FIFTH-ORDER TRIPLE AND QUADRUPLE EXCITATION ENERGY CORRECTION IN CORRELATED METHODS

Chemical Physics Letters

1990, 165, s. 513

20, 9 162
3

LASOTA A.,
MACKEY M. C.

Zakład Biomatematyki

WMFiCH

PROBABILISTIC PROPERTIES OF DETERMINISTIC SYSTEMS

Cambridge University Press 1985, 357 s.

16, 4

 
127
4

KUCHARSKI S. A.,
BARTLETT R. J

Zakład Chemii Teoretycznej WMFiCH

FIFTH-ORDER MANY BODY PERTURBATION THEORY AND ITS RELATIONSHIP TO VARIOUS COUPLED CLUSTER APPROACHES

Advances in Quantum Chemistry

1986, 16, s. 281

13, 8 107
5

LEE Y. S.,
KUCHARSKI S. A
.,
BARTLETT R. J

Zakład Chemii Teoretycznej WMFiCH

A COUPLED CLUSTER METHOD INCLUDING TRIPLE EXCITATION

Journal of Chemical Physics 1984, 81, s. 5906

13, 7 106
6

LASOTA A.,
MACKEY M. C.

Zakład Biomatematyki

WMFiCH

CHAOS FRACTALS AND NOISE: STOCHASTIC ASPECTS OF DYNAMICS

Springer

1994, 472 s.

18, 4 69
7

MEISSNER L.,
KUCHARSKI S. A
.,
BARTLETT R. J

Zakład Chemii Teoretycznej WMFiCH

A MULTIREFERENCE COUPLED CLUSTER METHOD FOR SPECIAL CLASSES IN INCOMPLETE MODEL SPACES

Physical Review A

1989, 29, s. 6187

8, 4 65
8

LASOTA A.,
YORKE J. A.

Zakład Biomatematyki

WMFiCH

ON THE EXISTENCE OF INVARIANT MEASURES FOR PIECEWISE MONOTONIC TRANSFORMATIONS

Transactions of the American Mathematical Society 1973 (1974), 186, s. 481

8, 0

 
62
9

CHEŁKOWSKI A.

Zakład Fizyki Ciała Stałego WMFiCH

PHYSICS DIELECTRICS

PWN & Elsevier

1980**, 396 s.

7, 4 57
10

KUCHARSKI S. A.,
BARTLETT R. J.

Zakład Chemii Teoretycznej WMFiCH

THE COUPLED-CLUSTER SINGLE, DOUBLE, TRIPLE, AND QUADRUPLE EXCITATION METHOD

Journal of Chemical Physics 1992, 97, s. 4282

9, 6 55
11

FLEISCHER J.,
ZRAŁEK M.,

JEGER-LEHNER F.

Zakład Teorii Pola

WMFiCH

 

RADIATIVE-CORRECTIONS TO HELICITY AMPLITUDES FOR W-PAIR PRODUCTION

Zeitschrift fü r Physik C - Particles and Fields

1989, 42, s. 409

6, 7 52
12

CHOU F. C., BORSA F.,
CHO J. H., JOHNSTON D. C., LASCIALFARI A., TORGESON D. R.,
ZIOŁO J.

Zakład Fizyki Molekularnej

WMFiCH

MAGNETIC PHASE-DIAGRAM OF LIGHTLY DOPED La2-xSrxCuO4 FROM 139La NUCLEAR-QUADRUPOLE RESONANCE

Physical Review Letters

1993, 71, s. 2323

10, 1 48
13

KUCHARSKI S. A.,
NOGA J., BARTLETT R. J.

Zakład Chemii Teoretycznej WMFiCH

FIFTH-ORDER MANY BODY PERTURBATION THEORY FOR MOLECULAR CORRELATION ENERGIES

Journal of Chemical Physics 1989, 90, s. 7282

4, 6 36
14

BALKOVA A.,
KUCHARSKI S. A.,
MEISSNER L.,
BARTLETT R. J.

Zakład Chemii Teoretycznej WMFiCH

A HILBERT-SPACE MULTIREFERENCE COUPLED-CLUSTER STUDY OF THE H-4 MO SYSTEM

Theoretica Chimica Acta

1991, 80, s. 335

5, 2 35
15

BARGER V.,
BERGER M. S., HAN T.,
ZRAŁEK M.

Zakład Teorii Pola

WMFiCH

TEST OF THE DIMOPOULOS-HALL-RABY ANSATZ FOR FERMION MASS MATRICES

Physical Review Letters

1992, 68, s 3394

5, 9 34
16

GUNDEL H.,
HAŃDEREK J.,
RIEGE H.

Zakład Fizyki Doświadczalnej

WMFiCH

TIME-DEPENDENT ELECTRON-EMISSION FROM FERROELECTRICS BY EXTERNAL PULSED ELECTRIC-FIELDS

Journal of Applied Physics

1991, 69, s. 975

4, 7 32
17

MAŁUSZYŃSKA J.,
HESLO-PHARRISON J. S.

Katedra Anatomii i Cytologii Roślin WBiOŚ

PHYSICAL MAPPING OF RDNA LOCI IN BRASSICA SPECIES

Genome

1993, 36, s. 774

 

6, 5 31
18-19

KUCHARSKI S. A.,
BARTLETT R. J.

Zakład Chemii Teoretycznej

WMFiCH

 

RECURSIVE INTERMEDIATE FACTORIZATION AND COMPLETE COMPUTATIONAL LINEARIZATION OF THE COUPLED-CLUSTER SINGLE, DOUBLE, TRIPLE, AND QUADRUPLE EXCITATION EQUATIONS

Theoretica Chimica Acta

1991, 80, s. 387

4, 4 30
 

KUCHARSKI S. A.,
BARTLETT R. J.

Zakład Chemii Teoretycznej

WMFiCH

 

HILBERT-SPACE MULTIREFERENCE COUPLED-CLUSTER METHODS. 1. THE SINGLE AND DOUBLE EXCITATION MODEL

Journal of Chemical Physics

1991, 95, s. 8227

4, 4 30
20

GUNDEL H., RIEGE H. i inni (5),
w tym HAŃDEREK J.

Zakład Fizyki Doświadczalnej

WMFiCH

COPIOUS ELECTRON-EMISSION FROM PLZT CERAMICS WITH A HIGH ZIRCONIUM CONCENTRATION

Ferroelectrics

1989, 100, s. 1

3, 7 29
21

MIGULA P.

Katedra Fizjologii Człowieka i Zwierząt WBiOŚ

BIOENERGETICS OF PREGNANCY AND LACTATION IN EUROPEAN COMMON VOLE

Acta Theriologica 1969, 14, s. 167

3, 7 29
22

BALKOVA A.,
KUCHARSKI S. A.,
MEISSNER L.,
BARTLETT R. J.

Zakład Chemii Teoretycznej

WMFiCH

 

THE MULTIREFERENCE COUPLED-CLUSTER METHOD IN HILBERT-SPACE - AN INCOMPLETE MODEL SPACE APPLICATION TO THE LIH MOLECULE

Journal of Chemical Physics

1991, 95, s. 4311

4, 1 28
23

BORSA F.,
RIGAMONTI A.,
CORTI M.,
ZIOŁO J.,
HYUN O. B.,
TORGESON D. R.

Zakład Fizyki Molekularnej

WMFiCH

MAGNETIC-FIELD EFFECT ON 63Cu NUCLEAR-RELAXATION RATES IN YBa2Cu3O7 AND IN La1. 85SrO. 15CuO4 ABOVE AND BELOW Tc

Physical Review Letters

1992, 68, s. 698

4, 7 27
24

FONTANA M. D.,
IDRISSI H.,
KUGEL G. E.,
WÓJCIK K.

Zakład Fizyki Doświadczalnej

WMFiCH

RAMAN-SPECTRUM IN PBTIO3 REEXAMINED - DYNAMICS OF THE SOFT PHONON AND THE CENTRAL PEAK

Journal of Physics-Condensed Matter 1991, l 3, s. 8695

4, 0 27
25

KUCHARSKI S. A.,
BALKOVA A.,
SZALAY P. G.,
BARTLETT R. J.

Zakład Chemii Teoretycznej

WMFiCH

HILBERT-SPACE MULTIREFERENCE COUPLED-CLUSTER METHODS. 2. A MODEL STUDY ON H-8

 

Journal of Chemical Physics 1992, 97, 4289

4, 5 26
26

POLAK J.,
ZRALEK M.

Zakład Teorii Pola

WMFiCH

 

UPDATED CONSTRAINTS ON THE NEUTRAL-CURRENT PARAMETERS IN LEFT RIGHT SYMMETRICAL MODEL

Nuclear Physics B 1991, 363, s. 385

3, 9 26
27

KUCHARSKI S. A.,
BARTLETT R. J.

Zakład Chemii Teoretycznej

WMFiCH

COUPLED CLUSTER METHODS THAT INCLUDE CONNECTED QUADRUPLE EXCITATIONS: T4: CCSDTQ-1 AND Q(CCSDT)

Chemical Physics Letters

1989, 158, s. 550

3, 2 25
28

BALKOVA A.,
KUCHARSKI S. A
.,
BARTLETT R. J.

Zakład Chemii Teoretycznej

WMFiCH

 

THE MULTIREFERENCE HILBERT-SPACE COUPLED-CLUSTER STUDY OF THE LI2 MOLECULE - APPLICATION IN A COMPLETE MODEL SPACE

Chemical Physics Letters

1991, 182, s. 511

3, 4 23
29

HABDAS J. ,
WATEGAONKOW S.,
SETSER D. W.

Zakład Chemii Ogólnej

WMFiCH

THE F+HN3 SYSTEM: A CHEMICAL SOURCE FOR NF(a1D )

Journal of Physical Chemistry

1987, 91, s. 451

3, 0 23
30

KUCHARSKI S. A.,
BALKOVA A.,
BARTLETT R. J.

Zakład Chemii Teoretycznej

WMFiCH

PERFORMANCE OF SINGLE-REFERENCE COUPLED-CLUSTER METHODS FOR QUASI-DEGENERATE PROBLEMS - THE H-4 MODEL

Theoretica Chimica Acta

1991, 80, s. 321

3, 3 22

* Przy jednakowej ilości cytowań wyżej klasyfikowano publikacje wydane później - o wyższej średniej cytowań na rok

** Łącznie z wydaniami pozostałymi

WBiOŚ - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, WMFiCH - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii