Niesklasyfikowane - Styczeń 1999

Studenckie Koło Naukowe Teorii Literatury Uniwersytetu Śląskiego i Akademickie Towarzystwo Literackie w Katowicach ma zaszczyt zaprosić na organizowaną w dniach 21-23 kwietnia XII Ogólnopolską Konferencję Pracowników Naukowych i Studentów: "Żydzi w literaturze". W ramach trzydniowych obrad chcielibyśmy skupić uwagę przede wszystkim na obszarze literatury polskiej, literatury tworzonej przez polskich Żydów. Pragnęlibyśmy, aby temat konferencji stanowił punkt wyjścia do dyskusji nad takimi zagadnieniami jak: literatura żydowska w Polsce; obecność, przenikanie, współistnienie tradycji literackiej; motywy i tematyka żydowska w literaturze; topika i symbolika żydowska w literaturze; recepcja literatury żydowskiej lub literatury pisanej przez Żydów. Będziemy bardzo wdzięczni za Państwa głos w dyskusji. Bardzo liczymy na udział wszystkich pokoleń literaturoznawców, jeśli nawet bez referatu, to chociaż w obradach naszego najbliższego spotkania. Planujemy także podtrzymać tradycję publikowania materiałów z naszych konferencji. Tematy wystąpień razem z krótką informacją o zawartości referatów prosimy zgłaszać do 31 stycznia 1999 roku na adres:

Akademickie Towarzystwo Literackie
Skrytka pocztowa 1387
40 001 Katowice 1

Spodziewając się szerokiego zainteresowania, jakie zapewne znajdzie proponowany przez nas temat, zastrzegamy sobie prawo do dokonania wyboru w nadesłanych zgłoszeniach. Jeszcze raz gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XII Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów.