Alliance Française

Francja zawsze dbała o swoje interesy nie tylko w Europie ale i na całym świecie. Starania o utrzymanie statusu potęgi światowej podejmowane były i są na różnych płaszczyznach: od militarnej poprzez polityczną, naukową - aż do kulturalnej. Popularyzacji kultury francuskiej i frankofońskiej na świecie służy od ponad 100 lat założone w 1883 roku Stowarzyszenie Alliance Française. Instytucja ta zajmuje się propagowaniem języka i kultury francuskiej poza Francją. Obecnie narodowe komitety istnieją w 130 krajach. Polska również ma swoje stałe kontakty z tym stowarzyszeniem poparte wieloletnią tradycją stosunków polsko- francuskich na przestrzeni wieków. Polski komitet powstał w 1910 roku, jego działalność reaktywowano w 1972 roku. Obowiązki przewodniczącego pełni rektor Uniwersytetu Warszawskiego. W Polsce istnieje 14 ośrodków Alliance Française, między innymi w Gdańsku, Cieszynie, Rzeszowie, Toruniu. Rok po wznowieniu działalności w Polsce, w 1973 roku powstał również taki ośrodek w Katowicach. Istnieje przy Uniwersytecie Śląskim jako placówka specjalna.

Zasadniczą formą jego działalności są kursy języka francuskiego, organizowanie imprez kulturalnych oraz bibliotek, a w zasadzie już dziś mediatek wydawnictw francuskich.

Mimo widocznej gołym okiem mody na naukę języka angielskiego w ubiegłym roku tylko w kursach francuskiego organizowanych przez Alliance Française wzięło udział prawie 4, 5 tysiąca osób, z czego 10 % uczyło się mowy Moliera w Katowicach. Kursy są dostosowane do potrzeb uczniów zarówno w zakresie częstotliwości spotkań, poziomu nauczania, jak i adresata szkolenia. Sporym zainteresowaniem cieszą się więc wszelkiego rodzaju programy przygotowujące do egzaminów na wyższe uczelnie i do matury, najchętniej uczęszczają więc na nie licealiści. Przed przyjęciem na konkretny kurs odbywa się test kwalifikujący, co pozwala na dostosowanie stopnia trudności do wiedzy i możliwości kursanta. Studenci i doktoranci mogą uczestniczyć w kursach bardzo intensywnych - nawet 20 godzin tygodniowo lub ekstensywnych (4 godziny na tydzień). Specyficzną formą nauki są specjalne szkolenia z zakresu języka francuskiego w konkretnych dziedzinach, np. handlu, prawa, itp. Alliance Française jest także ośrodkiem egzaminacyjnym - można tu zdawać egzaminy pozwalające na usyskanie oficjalnego zaświadczenia o stopniu znajomości języka francuskiego. Są to : DELF (Diplôme d' Etudes de Langue Française ), DL (Diplôme de Langue Alliance Française) oraz dyplom języka handlowego i ekonomicznego wystawiany przez Paryską Izbę Handlu i Przemysłu a także dyplom francuskiego języka prawniczego. Do egzaminów tych można przystąpić bądź to po ukończeniu odpowiedniego kursu w Alliance bądź jako ekstern, a dyplomy uznawane są przez polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Jak mówi zastępczyni kierownika ośrodka katowickiego, pani Krystyna Skurowska: " na kursy wakacyjne przychodzą często osoby, które wybierają się na wakacje do Francji i chcą mieć choćby podstawową znajomość języka".

Aby przybliżyć kulturę francuską Alliance Française przez cały organizuje rozliczne imprezy kulturalne: wystawy, spektakle, koncerty, wykłady, przeglądy, itp. Delegat Alliance Française na Polskę przygotowuje różnorakie propozycje, z których poszczególne ośrodki wybierają dla siebie konkretne oferty; związane bądź to ze specyfiką regionu, w którym działają, bądź z potencjalnym zainteresowaniem publiczności. Przeważnie artyści są zapraszani z Francji i właśnie przyjmujący ich ośrodek musi zapewnić im miejsce do wystąpienia. Ponieważ Alliance pracuje jak i cała uczelnia w systemie roku akademickiego imprezy są organizowane w zasadzie od października do czerwca; oczywiście nie dotyczy to kursów, które trwają także latem. Wśród imprez kulturalnych w zeszłym roku szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się koncerty piosenkarki ENZO-ENZO, jazzmana Didiera Lockwooda, koncert organowy Jeana - Luca Perrota oraz artysty Jacquesa Grillota śpiewającego piosenki Jacquesa Brela. Spektakle te odbywają się w różnych salach na terenie Śląska: od Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu - po siedzibę Teatru Korez.

Bardzo popularne są także prezentacje teatrów alternatywnych. W zeszłym roku gościli u nas ze spektaklami Nathalie Sarraute z przedstawieniem "Pour un oui pour un non" i Alain Paris z " Les Eloquents".

Niemniej rozrywkowe, ale także pożyteczne są cykle wykładów dotyczące bardzo zróżnicowanej tematyki: od wina poprzez ekonomię i socjologię - aż do teatru i malarstwa.

Popularyzacji kultury służy także cykl audycji radiowych emitowanych w lokalnym radiu ARKA, przybliżane są w nich tradycja i historia Francji, obyczaje, święta itp. W powiązaniu z różnymi konkursami stanowią bardzo atrakcyjną formę dotarcia do szerokiego odbiorcy z kraju pani Walewskiej - z wiedzą o kraju Napoleona.

Dla najbardziej zaawansowanych frankofonów formą kontaktu ze sztuką francuską są projekcje filmów w oryginalnej wersji językowej, szczególnie chętnie uczestniczą w tych spotkaniach wszelkiego rodzaju romaniści, studenci, wykładowcy, słuchacze kolegiów językowych.

Do katowickiego ośrodka chętnie także zaglądają pracujący na Śląsku Francuzi, zarówno jako lektorzy jak i pracujący w coraz liczniej inwestujących u nas przedsiębiorstwach francuskich. Jest to dla nich możliwości kontaktu z kulturą ojczystą i nieformalny klub towarzyski

W ładnie odnowionych pomieszczeniach katowickiego Ośrodka istnieje też dobrze wyposażona biblioteka, która zgromadziła pokaźny zbiór publikacji w języku francuskim, jest tu także dostępna prasa francuskojęzyczna. Na czytelników czekają także inne nośniki informacji : taśmy, płyty. cd-roomy, istnieje także możliwość oglądania filmów francuskich prze satelitę.

Aktywność popularnego Alliance'u służy nie tylko społeczności uniwersyteckiej, ale także entuzjastom kultury francuskiej spoza uczelni. Dawno już wpisała się w tradycję i życie społeczno - kulturalne regionu. Należy mieć nadzieję, że coraz większa aktywność kapitału francuskiego na tym terenie sprzyjać będzie jej dalszemu rozwojowi.