RESTRUKTURYZACJA PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO NA ŚLASKU

W pełni wagę tego zagadnienia jest w stanie docenić tylko ten, kto mieszka na Śląsku, ponieważ problemy związane z restrukturyzacją głównie górnictwa i hutnictwa w mniejszym lub większym stopniu dotykają każdego mieszkańca naszego regionu. Restrukturyzacja przemysłu stała się też jednym z priorytetów polityki rządu obecnego premiera Jerzego Buzka. Niestety w przekazywanych nam przez media relacjach z dyskusji i sporów o kształt reform zbyt mało uwagi zwraca się na prawne aspekty tego przedsięwzięcia.

Katowicki oddział Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa

ELSA, które działa na terenie naszej uczelni, chcąc przybliżyć studentom ten temat zorganizował dwudniowe seminarium naukowe pod tytułem “Restrukturyzacja przemysłu ciężkiego- problematyka prawna".

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem przejął sam premier Buzek, a merytoryczny profesor Jan Grabowski, autor projektu ustawy o restrukturyzacji górnictwa. Seminarium odbyło się czwartego i piątego listopada tego roku na Uniwersytecie Śląskim.

O sporym zainteresowaniu tematem może świadczyć fakt, że wśród ponad siedemdziesięciu uczestników dużą część stanowili studenci innych kierunków niż prawo oraz goście z innych uniwersytetów, byli też obecni pracownicy naukowi. Premier z powodu ważnego spotkania nie mógł wziąć udziału w uroczystości, przysłał oficjalny list z przeprosinami, a otwarcia konferencji dokonał rektor Uniwersytetu Śląskiego profesor Tadeusz Sławek. W swoim przemówieniu profesor zwrócił między innymi uwagę na fakt, że to, co stanie się z przemysłem na Śląsku w znacznym stopniu wpłynie na kształt edukacji w regionie.

Podczas dwóch dni seminarium poruszono między innymi problemy prawne związane z restrukturyzacją górnictwa i hutnictwa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki gospodarowania środowiskiem i zwolnień grupowych. Ciekawy wykład wygłosił Konrad Urbański, dyrektor Bussinness Management & Finance- firmy doradczej, partnera Ministerstwa Gospodarki na temat ekonomicznych aspektów restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Oczywiście nie znaleziono jednoznacznego rozwiązania ani odpowiedzi na nurtujące wszystkich pytania o dalsze losy reformy.

Jak więc potoczą się losy górnictwa na Śląsku? Czy wiele z istniejących teraz kopalń węgla będzie zlikwidowanych? - Niektóre kopalnie zostaną zlikwidowane, inne pozostaną. Trudno dziś powiedzieć czy z naszego krajobrazu znikną wszystkie szyby, a wyrobiska ulegną samolikwidacji lub wtłoczy się w nie podsadzkę.

Niektóre na pewno tak. Będą też takie wyrobiska, które trzeba będzie utrzymywać nadal. Chyba nawet do końca świata. - powiedział na łamach "Gazety Wyborczej" jeden z prelegentów, kierownik Katedry Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska profesor Aleksander Lipiński.

Autorzy: Sonia Ruszniak