UWAGA CZYTELNICY!!!

Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego proponuje zajęcia dla studentów oraz pracowników naukowych w zakresie korzystania z baz danych dostępnych w systemie InfoWare - prezentacja tematycznych baz danych.

Stałe terminy zajęć:

w t o r k i - dla kierunków ścisłych w godz. 13, 00 - 14, 30

c z w a r t k i - dla kierunków humanistyczny w godz. 13, 00 - 14, 30

Miejsce: sala 408

Pracownia Szkoleniowa Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego

Jednorazowo będą formowane grupy od 6 do 10 osób.

ZAPISY W ODDZIALE INFORMACJI NAUKOWEJ
BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

p o k ó j 409 w godz. 9, 00 - 15, 00
Koordynator : mgr Aleksandra KASZPER