NEKROLOGI

W dniu 25 listopada 1998 roku zmarł

ANDRZEJ KUNISZ

Wieloletni dyrektor Instytutu Historii oraz kierownik Zakładu Historii Starożytnej i Średniowiecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, były prodziekan dawnego Wydziału Humanistycznego tego Uniwersytetu Wybitny znawca historii starożytnej i średniowiecznej, badacz dziejów Cesarstwa Rzymskiego.

Autor licznych opracowań naukowych i książek, członek Polskiej Akademii Umiejętności. Zasłużony pedagog, promotor młodej kadry naukowej.

Powszechnie ceniony i szanowany za ogromną wiedzę i doświadczenie pedagogiczne, w pełni oddany sprawom Uczelni.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem Société Française de Numismatique i innymi odznaczeniami.

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie
Składają
Rektor i Senat
oraz Dziekan i Rada Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

W dniu 20 grudnia 1998 r. zmarł
Zastępca Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

mgr KAZIMIERZ CYGAN

W pełni oddany sprawom Uczelni, tworzący jej atmosferę.
Człowiek wielkiego serca i ducha, nasz Przyjaciel, zawsze życzliwy całemu środowisku akademickiemu.
Był długoletnim Dyrektorem Administracyjnym Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Pracował w Polskim Radiu Katowice.
Działacz sportu akademickiego.
Przez wiele lat pełnił funkcje prezesa, wiceprezesa i sekretarza Zarządu Środowiskowego AZS w Katowicach.
Trener i działacz Polskiego Związku Piłki Ręcznej.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, najwyższymi odznakami Akademickiego Związku Sportowego, Medalem 100 - lecia Sportu Polskiego i innymi odznaczeniami.
Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci Wspólnoty Akademickiej.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie składają
Rektor i Senat
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Dyrektor Administracyjny,
Związki Zawodowe ZNP i Solidarność
Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice"
"Gazeta Uniwersytecka"
oraz cała społeczność akademicka Uczelni