OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA NA TEMAT: "RADIO I TELEWIZJA - INFORMACJA, KULTURA, POLITYKA"

W dniach 19 i 20 listopada 1998 roku odbyła się na Wydziale Radia i Telewizji ogólnopolska konferencja naukowa nt. : "Radio i telewizja - informacja, kultura, polityka". Konferencję zorganizował Instytut Teorii i Praktyki Procesów Masowego Komunikowania. Tematyka konferencji stanowiła kontynuację tematyki podobnej konferencji odbytej 8-9 grudnia 1994 roku na temat: "Transformacja telewizji w Polsce".

Organizatorzy konferencji zakładali, że jej wyniki mogą mieć istotne znaczenie dla procesów masowego komunikowania w naszym kraju.

Należy nadmienić, że przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych nieustannie zaznaczają swój udział w refleksji nad zjawiskami i zmianami zachodzącymi w mass mediach. Z zagadnieniami mass mediów łączy się wiele problemów natury politycznej, prawnej, ekonomicznej, socjologicznej i innej.

W dyskusjach na tematy mass mediów, w tym radia i telewizji, przewijają się takie zagadnienia jak:

- problemy wolności przekazów i ewentualne ich granice, co wiąże się z wolnością słowa i wolnym rynkiem mediów;

- kwestie pluralizmu politycznego;

- ocena skuteczności określonych aktów prawnych będących podstawą działalności mediów, np. ustawa z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (z późniejszymi zmianami);

- reklama w radiu i telewizji;

- konkurencja i granice kapitału zagranicznego w mediach i inne problemy.

Jesteśmy w ostatnich czasach świadkami sporów o telewizję. Należy zauważyć, że wypowiedzi na te tematy jak też opinie, czy publicystyka są niejednokrotnie nadmiernie stronnicze, często subiektywne i oczywiście sprzeczne. W sporach dotyczących mass mediów, a szczególnie radia i telewizji występują przedstawiciele wielu środowisk o sprzecznych interesach. Dlatego badania i opinie z pewnego naukowego dystansu wydają się wielce uzasadnione i w takim wymiarze przewijały się na konferencji. Jak wynika z tematu konferencji, organizatorzy starali się stworzyć możliwość szerszego spojrzenia na media, formułując trzy aspekty omawianych mediów. A zatem wymienione media rozpatrywano w kontekście informacji, kultury i polityki.

W ciągu dwóch dni trwania konferencji wygłoszono 18 referatów. Najliczniej, jeśli chodzi o liczbę autorów referatów reprezentowany był Uniwersytet im. A. Mickiewicza z Poznania - 5 referatów. Ponadto referaty wygłosili pracownicy naukowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, z Akademii Ekonomicznej w Katowicach i oczywiście z Uniwersytetu Śląskiego.

W konferencji uczestniczyli i zabierali głos w dyskusji zaproszeni przedstawiciele praktyki - Polskiego Radia i TVP. Konferencję zaszczycił swoją obecnością JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Tadeusz Sławek, który zabierając głos przedstawił swoje sugestie związane z tematem konferencji. Uczestników konferencji w słowie wstępnym powitała dziekan Wydziału Radia i Telewizji dr Krystyna Doktorowicz, zaś wprowadzenie do problematyki obrad wygłosił dyrektor Instytutu Teorii i Praktyki Procesów Masowego Komunikowania prof. dr hab. Wiesław Dudek. Organizatorzy konferencji przewidują opublikowanie wygłoszonych referatów.

Autorzy: Wiesław Dudek