NAGRODA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH dla zespołu geografów i geologów z Uniwersytetu Śląskiego

Komitet Badań Naukowych (KBN) zlecił Telewizji Polskiej TVP1 prezentację programów przedstawiających istotne osiągnięcia naukowe, wynikające z realizacji projektów badawczych finansowanych przez KBN. Programy zatytułowano "Polski Nobel". KBN wybiera z danej dyscypliny dwa najlepsze zespoły naukowe. Fakt wyboru ma prestiżowe znaczenie naukowe.

Kierownicy tematów konkurują w prezentacji telewizyjnej, przedstawiając istotę osiągnięć i ich znaczenie poznawcze lub praktyczne. Zwycięzcę wskazują telewidzowie w systemie głosowania telefonicznego audio-tele. W nagrodę otrzymuje on statuetkę "Polona" ("Polski Nobel") i dużo satysfakcji, zaś zespół badawczy kwotę 200 tys. Zł na dalsze badania prezentowanego zagadnienia.

Program prezentować najnowsze osiągnięcia badań finansowanych przez KBN i popularyzować je w społeczeństwie. Jest to także szeroka promocja instytucji naukowych wytypowanych do tego programu.

W jesieni 1998 roku po raz pierwszy uwzględniono nauki o Ziemi. Do telewizyjnej konkurencji KBN zgłósił zespół geofizyków - sejsmologów z Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie, kierowany przez prof. Romana Teissevre i prof. Sławomira Gibowicza oraz zespół geografów - glacjologów z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, kierowany przez prof. Jacka Janię.

Program TVP1 dnia 13 października 1998 dotyczył rezultatów projektów:

a) sejsmologia - trzęsienia Ziemi (prezentował prof. Gibowicz)

b) lodowce - zmiany klimatu (prezentował prof. Jania).

W wyniku głosowania telewidzów (stosunek głosów ok. 1: 4) statuetka "POLONA" wraz z dodatkowymi środkami na badania statutowe zostały przekazane prof. Jani z Uniwersytetu Śląskiego.