NASI NA TARGACH

W dniach od 5 do 7 listopada br. w Gdańsku odbyły się po raz kolejny Targi Organizacji Młodzieżowych "Youth Expo 98" organizowane przez Gdańską Fundację Integracji Europejskiej. Impreza o charakterze międzynarodowym (uczestniczyli w niej przedstawiciele organizacji m. in. z Niemiec, Francji, Szwecji, Norwegii, Islandii, Litwy, Białorusi) miała na celu nawiązanie kontaktów i wymianę doświadczeń pomiędzy różnorodnymi organizacjami zajmującymi się wieloma dziedzinami życia społecznego, kulturalnego oraz naukowego.

Nasi na targach

Uniwersytet Śląski miał silną reprezentację w postaci trzech kół naukowych, którymi były: Uczelniane Koło Na Rzecz Propagowania Idei Samorządu Terytorialnego i Lokalizmu, Międzywydziałowe Koło Euro- Atlantyckie oraz Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Śląskiego. Przedstawiona na targach wspólna ekspozycja kół składała się z kolekcji programów, projektów, zdjęć, materiałów przedstawiających nasze osiągnięcia oraz bieżącą działalność. Targi Organizacji Młodzieżowych mające na celu ułatwienie nawiązania współpracy, wymiany informacji i pomysłów między organizacjami zaowocowała zaproszeniem przez nasze koła grupy studentów z Litwy na konferencję pt. "Reforma samorządowa w świetle przyszłego wejścia Polski do Unii europejskiej", która odbędzie się w Cieszynie, w dniach 2- 5 grudnia 1998. Na zakończenie warto wspomnieć także o perfekcyjnej organizacji całego przedsięwzięcia. Wszyscy uczestnicy rozstawali się z mocnym postanowieniem spotkania się w Gdańsku w przyszłym roku na podobnej imprezie.