Na Uniwersytecie Śląskim działa wiele organizacji, stowarzyszeń i kół naukowych

Rozwijanie pasji

 

Członkowie Koła Naukowego „Komunikator”
Członkowie Koła Naukowego „Komunikator”

Każdy, kto pragnie uczestniczyć w życiu uczelni, realizować swoje pasje, rozwijać zainteresowania naukowe czy podnosić sprawność fizyczną, bez trudu znajdzie grupę, w której zaspokoi swoją ciekawość świata, nauczy się funkcjonowania w zespole i rozwinie talenty.

Niezależne Zrzeszenie Studentów

Jest organizacją, która zajmuje się wszystkim, co dotyczy studentów, dlatego jej działalność jest ogromnie zróżnicowana. Podstawowym zadaniem NZS jest integracja środowiska akademickiego oraz reprezentowanie jego potrzeb i oczekiwań. Inicjują szereg imprez kulturalnych, akcji społecznych i charytatywnych, realizują także wiele projektów, są to m.in. Drogowskazy Kariery, konkurs Studencki Nobel (mający na celu wyłonienie najlepszego studenta w Polsce), Wampiriada, czyli akcja honorowego krwiodawstwa oraz „Wielkie korepetycje z historii” poszerzające świadomość historyczną młodych Polaków.

Europejskie Forum Studentów AEGEE

To największa interdyscyplinarna organizacja studencka w Europie, członek Europejskiego Forum Młodzieży współpracujący UNESCO i OBWE. Celem AEGEE jest rozwijanie otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa przez promowanie współpracy, komunikacji i integracji między młodymi ludźmi w Europie i poza jej granicami. AEGEE popularyzuje ideały, takie jak otwartość w wyższej edukacji, pokój i bezpieczeństwo, aktywne obywatelstwo i wymiana kulturalna. Jest pionierem dyskusji tematycznych, zajmując się m.in. zagadnieniami gospodarki europejskiej, bezpieczeństwa, ekologii, międzynarodowej mobilności pracy, AIDS i prawami człowieka. AEGEE Katowice proponuje szereg ciekawych szkoleń, a także możliwość uczestniczenia w realizacji niezwykłych projektów.

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland

Zrzesza studentów prawa i młodych prawników z 36 krajów europejskich. W Polsce działa tylko w 15 ośrodkach akademickich, jednym z nich jest Uniwersytet Śląski. Działalność ELSA Katowice, zarówno ta o zasięgu uczelnianym, jak i międzynarodowym, ma przede wszystkim charakter edukacyjno- naukowy. Jej fundamentem jest organizacja konferencji, seminariów i praktyk studenckich, koncentruje się głównie wokół przedsięwzięć mających na celu przybliżenie praktycznej strony zagadnień prawnych. Uczestnictwo w stowarzyszeniu pozwala zrozumieć, dlaczego tak ważny jest sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową.

Koła naukowe

Uczestnictwo w kołach naukowych zapewnia studentom pogłębianie wiedzy, zdobywanie doświadczenia i realizację swoich pasji. Prowadzą badania naukowe, wydają publikacje, biorą udział w konferencjach, organizują szkolenia, a także spotkania z wybitnymi ludźmi nauki, kultury i polityki. Realizując projekty, uczą się również pozyskiwania partnerów biznesowych, poszukiwania źródeł finansowania oraz zarządzania czasem i ludźmi. Na każdym Wydziale funkcjonuje kilka bądź kilkanaście kół naukowych, a ich różnorodność tematyczna jest odzwierciedleniem niezwykle zróżnicowanych zainteresowań i pasji studentów.

Biolodzy z Koła Naukowego Zoologów „Faunatycy” podjęli się waloryzacji entomofauny na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Poloniści z Koła Kultury Języka Polskiego wyruszyli do Wodzisławia Śląskiego i włączyli się do organizacji gry terenowej „Na tropie języka i w poszukiwaniu lepszej komunikacji”. Filolodzy z Koła Naukowego Arabistów Al-Asabiya działającego na Wydziale Filologicznym zorganizowali akcję charytatywną „Studenci dla Syrii” oraz koncert „Orientalny Śląsk”, podczas którego mieszkańcy Katowic mieli okazję posłuchać tradycyjnej muzyki różnych krajów arabskich w wykonaniu wirtuoza oud Wassima Ibrahima. Koło Naukowe „Komunikator” jest projektem studentów komunikacji promocyjnej i kryzysowej na Wydziale Filologicznym. Zajmuje się organizacją konferencji naukowych oraz prowadzeniem warsztatów dla uczniów szkół średnich z zakresu autoprezentacji, efektywnej komunikacji czy mediów społecznościowych. Pasjonaci z Koła Naukowego Kryminalistyki „Veritas”, jak na detektywów przystało, są obecni niemal wszędzie, nawet w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i w Zakładzie Medycyny Sądowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gdzie śledzili sekcję zwłok. Członkowie Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Koła Naukowego Prawa Medycznego działających na Wydziale Prawa i Administracji są organizatorami konferencji poświęconych m.in. ratownictwu medycznemu, transplantologii, dawstwu (organów, krwi, szpiku), terroryzmowi, sektom czy zapobieganiu samobójstwom. Na Wydziale Artystycznym działa natomiast Studenckie Koło Artystyczno- -Naukowe Litografów „Kurant”. Jego członkowie zajmują się techniką litografii i różnymi metodami druku z kamienia, algrafią, technikami druku wypukłego oraz płaskiego.


Fotografie: Paulina Drobisz