Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Sosnowiec
ul. Żytnia 12
tel.: 32 269 18 46
www.wiinom.us.edu.pl

Studiujący na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ otrzymują gruntowną wiedzę w ramach kierunków: informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria biomedyczna i mechatronika. Dzięki nowoczesnemu programowi kształcenia, uwzględniającemu najnowsze osiągnięcia światowej nauki w tej dziedzinie, absolwenci WIiNoM Uniwersytetu Śląskiego znacznie wyróżniają się wśród licznego grona absolwentów innych uczelni.

Dużą popularnością cieszy się kierunek informatyka inżynierska, na którym studenci uzyskują szczegółową wiedzę z zakresu: fizyki, chemii, informatyki, nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych, na temat doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów, metod kształtowania i badania struktury materiałów inżynierskich w różnych produktach.

Studia na kierunku inżynieria materiałowa prowadzone są na dwóch specjalnościach: nauka o materiałach oraz biomateriały. Inżynieria biomedyczna kształci specjalistów z zakresu szeroko pojętej informatyki medycznej obejmującej m.in. takie zagadnienia, jak systemy medycyny obrazowej czy medyczne bazy danych, jak również nowości typu bioinformatyka.

Kierunek mechatronika gwarantuje znakomite wykształcenie podstawowe w zakresie mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania i komputerowego wspomagania. Instytut Informatyki oferuje możliwość uzyskania certyfikatów związanych z branżą IT.


Fotografie: Szymon Nawrat