Wydział Nauk Społecznych

Katowice
ul. Bankowa 11
tel.: 32 359 11 12
www.wns.us.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych jest jednym z najpopularniejszych wśród kandydatów na studia na Uniwersytecie Śląskim. Studia prowadzone są tu na 13 kierunkach. Oprócz tradycyjnych, jak historia, socjologia, politologia, historia sztuki, filozofia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pojawiły się kierunki kształcące specjalistów w nowych dziedzinach wykreowanych przez rynek pracy XXI wieku. Z pewnością do takich należy kształcenie umiejętności prowadzenia procesu coachingowego oraz rozmów konsultingowych z obszaru filozofii życia – zdobycie tych kompetencji zapewnia studiowanie na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching. Uniwersytet Śląski był pierwszą uczelnią w Polsce, która powołała ten dziś bardzo popularny kierunek. Propozycją wychodzącą naprzeciw rosnącym zagrożeniom społecznym, walce z terroryzmem jest nowatorski program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe przygotowujący absolwentów do trafnego identyfikowania zagrożeń i właściwego wyboru środków w celu ich eliminowania bądź ograniczania.

Od niedawna ciekawą propozycją jest doradztwo i infobrokerstwo historyczne – nowatorski, interdyscyplinarny program obejmuje zapoznanie się z katalogiem wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, marketingu i zarządzania oraz ICT. Studia pomagają wykształcić szereg umiejętności potrzebnych do prowadzenia działań o charakterze usługowym i edukacyjnym, a studenci przygotowują się do pełnienia funkcji pośrednika między zasobami informacji a ludźmi i instytucjami, które ich będą potrzebowały.


Fotografie: Szymon Nawrat