Wydział Teologiczny

Katowice
ul. Jordana 18
tel.: 32 356 90 54
dziekanat@wtl.us.edu.pl
www.wtl.us.edu.pl

Wydział Teologiczny mieści się w jednym z najnowocześniejszych i najpiękniejszych obiektów Uniwersytetu Śląskiego. Na śląskiej Alma Mater to najmłodszy wydział (powołany w 2000 roku). Wysoka jakość kształcenia, kadra naukowa na światowym poziomie, znakomicie wyposażone sale wykładowe, bogata i bardzo cenna Biblioteka Teologiczna decydują o wysokiej lokacie katowickiego Wydziału Teologicznego i zasłużonym prestiżu na arenie międzynarodowej.

W 2017 roku Wydział wzbogacił się o unikatową pracownię badań nad prądami religijno-filozoficznymi w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Niezwykłej wartości księgozbiór umożliwia prowadzenie specjalistycznych interdyscyplinarnych badań naukowych.

Wydział Teologiczny oferuje kształcenie nie tylko przyszłym duchownym Kościoła katolickiego (kierunek teologia), przygotowuje także nauczycieli religii w szkołach publicznych. Wszyscy pragnący posiąść wszechstronną, interdyscyplinarną wiedzę na temat rodziny mogą swoje zainteresowania rozwijać na kierunku nauki o rodzinie, zdobywając tu kompetencje z zakresu biologicznych podstaw rozwoju człowieka oraz jego psychospołecznego funkcjonowania. Ponieważ studia odwołują się do światopoglądu chrześcijańskiego, wiedza o człowieku i o rodzinie pogłębiona jest o wymiar duchowo-religijny. Dopełnieniem jest kształcenie w takich dziedzinach, jak pedagogika, psychologia, socjologia oraz prawo cywilne i kanoniczne.

Specjalność opiekun osoby starszej i osoby niepełnosprawnej oferuje nabycie umiejętności profesjonalnego, opartego na interdyscyplinarnej wiedzy wspomagania seniorów oraz osób niepełnosprawnych, a także podnoszenia jakości ich życia. Dla poszukujących pracy za granicą uruchomione zostały zajęcia helping in practice.


Fotografie: Szymon Nawrat