Wydanie specjalne 2017/2018

Zbliżacie się do końca pewnego etapu w Waszym życiu, który zakończy egzamin maturalny. W najbliższym czasie będziecie musieli podjąć niełatwe decyzje dotyczące wyboru kierunku studiów oraz uczelni. Są one niezwykle ważne, gdyż wprowadzą Was na nową drogę rozwoju osobistego i przyszłej kariery zawodowej, a co za tym idzie zaważą na Waszym dalszym życiu. Chcemy Wam pomóc w podjęciu tych trudnych decyzji, dlatego przygotowaliśmy dla Was numer specjalny „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”, w którym prezentujemy to, co może zaoferować Wam Uniwersytet Śląski w Katowicach.

[foto:::left]

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych uczelni w Polsce. Tworzy ją 12 Wydziałów: Artystyczny, Biologii i Ochrony Środowiska, Etnologii i Nauk o Edukacji, Filologiczny, Informatyki i Nauki o Materiałach, Matematyki, Fizyki i Chemii, Nauk o Ziemi, Nauk Społecznych, Pedagogiki i Psychologii, Prawa i Administracji, Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego, Teologiczny oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane. Nasza uczelnia oferuje 75 kierunków studiów i 226 specjalności. Uniwersytet kształci obecnie prawie 25 tys. studentów i doktorantów. Co roku uatrakcyjniamy naszą ofertę edukacyjną, otwierając nowe kierunki i specjalności. W roku akademickim 2017/2018 uruchomiliśmy 2 nowe kierunki – muzykę w multimediach na Wydziale Artystycznym i edukację kulturalną na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji; trzy nowe specjalności – tłumaczeniową z językiem koreańskim na filologii angielskiej (studia I stopnia), języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu (studia II stopnia) i język rosyjski w turystyce na kierunku filologia (studia I stopnia); oraz nowy poziom studiów – bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (studia II stopnia). Szeroka oferta kształcenia wzbogacona jest możliwością rozwijania indywidualnych umiejętności i pasji. Na wydziałach działają liczne koła naukowe, zespoły artystyczne, silnie rozwijają się i odnoszą sukcesy sekcje sportowe.

W trosce o najlepszych studentów uczelnia uruchamia unikalny program wsparcia finansowego. Granty Rektora Uniwersytetu Śląskiego to inicjatywa skierowana do studentów I roku rozpoczynających w nowym roku akademickim (2017/2018) naukę na studiach licencjackich lub jednolitych studiach magisterskich. Konkurs ma wspierać zdolnych, młodych ludzi, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i mają pomysł na projekt badawczy lub edukacyjny. O grant w wysokości do 5 tys. zł mogą się ubiegać laureaci olimpiad przedmiotowych, którzy tytuł laureata uzyskali w roku rozpoczęcia studiów, a także osoby, które uzyskały w części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym 100 proc. punktów możliwych do zdobycia.

Badacze z Uniwersytetu Śląskiego, do których należą nie tylko pracownicy, ale również studenci i doktoranci, realizują wiele projektów badawczych i rozwojowych, a także badawcze prace zlecone na zamówienie podmiotów gospodarczych, jednostek administracji państwowej, jednostek naukowych, sądów i innych instytucji. Wysoki poziom badań naukowych potwierdzają m.in. kategorie jednostek przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ostatniej ocenie parametrycznej jednostek naukowych (pięć wydziałów otrzymało kategorię A, a pozostałych siedem kategorię B) oraz przyznanie Centrum Studiów Polarnych (na lata 2014–2018) statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego KNOW, w którym jednostką wiodącą jest Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Trzeba podkreślić, że o status KNOW mogą ubiegać się jednostki prowadzące badania naukowe na najwyższym poziomie oraz zapewniające wysokiej jakości kształcenie.

Drodzy Maturzyści, wstępując w progi Uniwersytetu Śląskiego, możecie zawsze liczyć na wsparcie ze strony kadry naukowej, starszych kolegów i koleżanek, a także moje. Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły, kreatywność i nowe idee, bo to właśnie w Wasze ręce oddamy za kilka lat stery tej uczelni, naszą naukę i gospodarkę, a także przyszłość tego kraju.

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego