Media uniwersyteckie

W roku 2017 „Gazeta Uniwersytecka UŚ” świętuje 25-lecie istnienia. Numer „0” ukazał się w lipcu 1992 roku, zaś pierwszy w październiku 1992 roku i kosztował… 3000 zł. Obecnie gazeta jest bezpłatna, dostępna na wszystkich wydziałach uczelni, w rektoracie oraz we wszystkich bibliotekach uniwersyteckich. Od samego początku pismo skierowane było do całej społeczności akademickiej: naukowców, studentów, pracowników uczelni, gazeta dystrybuowana jest także na największych uczelniach w Polsce, w instytucjach kultury, bibliotekach, muzeach i szkołach uniwersyteckich. „Gazeta” relacjonuje wszystkie najważniejsze wydarzenia z życia uczelni oraz konferencje, przybliża działalność naukową, innowacyjne projekty badawcze, aktywność studenckich kół naukowych, ze szczególną uwagą obserwuje dokonania młodych naukowców, pamięta również o absolwentach UŚ i opisuje ich losy. W każdym numerze znaleźć można także felietony, wywiady, fotoreportaże oraz nowości Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Poza wydaniem tradycyjnym „Gazeta Uniwersytecka UŚ” dostępna jest w wersji elektronicznej: na stronie internetowej oraz na platformie ISSUU.

www.gazeta.us.edu.pl
www.facebook.com/GazetaUniwersyteckaUS
www.issuu.com/uniwersytetslaski

Portal popularnonaukowy Uniwersytetu Śląskiego „Przystanek Nauka” wystartował na początku 2015 roku. Popularyzacja badań prowadzonych na naszej uczelni oraz przełomowe odkrycia w świecie nauki – to obszary, którym redaktorzy portalu poświęcają najwięcej miejsca. Poza tym czytelnicy „Przystanku Nauka” znajdą na nim filmy, e-wykłady, blogi naukowe, recenzje nowych książek popularnonaukowych oraz kalendarium wydarzeń ze świata nauki. Partnerami portalu są instytucje naukowe z całej Polski, m.in. Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Planetarium i Obserwatorium im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie oraz krakowskie wydawnictwo Copernicus Center Press. „Przystanek Nauka” otrzymał wyróżnienie specjalne w kategorii nauka w internecie w konkursie Popularyzator Nauki 2015, organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej.

przystaneknauka.us.edu.pl
www.facebook.com/przystaneknauka

To miejsce idealne dla wszystkich, którzy marzą o pracy radiowca. „Egida” – jedno z najstarszych w Polsce mediów akademickich – powstała w 1969 roku i była pierwszym przystankiem w karierze kilku znanych dzisiaj dziennikarzy. Rozgłośnia systematycznie rozszerza swój zasięg: niegdyś słyszana tylko w akademikach w Katowicach-Ligocie, od kilku lat jest także radiem internetowym, a wiosną 2015 roku rozpoczęła 24-godzinne nadawanie. W październiku 2015 roku po raz pierwszy w swojej historii „Egida” nadawała na falach radiowych (na częstotliwości 96.9 FM w Katowicach i sąsiednich miastach), po raz drugi w eterze znalazła się natomiast w maju 2016 roku. Wielkim marzeniem wielu osób i ich celem na najbliższe lata jest wprowadzenie „Egidy” na fale UKF na stałe. W egidowej ramówce znajdują się audycje prezenterskie i publicystyczne, serwisy informacyjne, a także oczywiście programy autorskie, wśród których dominują audycje muzyczne. Miejsce znajdzie się dla wszystkich, nawet najbardziej egzotycznych preferencji muzycznych. W „Egidzie” chętnie witani są też pasjonaci realizacji radiowej oraz ci, którzy chcieliby poznać jej tajniki (studenci mogą pracować na wysokiej klasy sprzęcie emisyjnym), a także osoby zainteresowane kwestiami promocji i wizerunku.

www.egida.us.edu.pl
www.facebook.com/radio.egida

Kto jednak uważa, że mediami o największej sile oddziaływania są bezsprzecznie telewizja i internet, na Uniwersytecie Śląskim znajdzie idealne ich połączenie w postaci działającej od 2011 roku Telewizji Internetowej Uniwersytetu Śląskiego (UŚ TV). Uniwersytecka Telewizja zajmuje się realizacją materiałów informacyjnych dotyczących wydarzeń na Uniwersytecie Śląskim. Przygotowuje relacje z imprez odbywających się na terenie Górnego Śląska, jak również materiały promocyjne czy programy cykliczne. W UŚ TV można zobaczyć materiały popularnonaukowe, wywiady z ekspertami oraz autorskie cykle, takie jak „Okiem Eksperta”, „#WowToDziała!” oraz „Czy wiesz, że”. Telewizja przeprowadza również transmisje internetowe z uroczystości oraz wydarzeń o charakterze naukowym. Studenci współpracujący z redakcją UŚ TV uczą się wszechstronnej pracy dziennikarza jako reportera, operatora i montażysty.

www.telewizja.us.edu.pl
www.facebook.com/ustvkatowice
www.youtube.com/user/telewizjaus

Osoby, które nie najlepiej czują się za mikrofonem, ale dysponują za to lekkim piórem i chcą zdobyć doświadczenie w pracy dziennikarza prasowego, powinny zgłosić się do redakcji Magazynu „Suplement”. Pismo to stały element życia studenckiego na Uniwersytecie Śląskim już od 2003 roku. Dzięki merytorycznym zmianom wprowadzonym w 2016 roku czasopismo zyskało bardziej publicystyczny, a mniej informacyjny charakter. W parze z interesującymi treściami idzie atrakcyjna, niespotykana wcześniej w czasopismach tego rodzaju oprawa graficzna. Studenci przygotowujący „Suplement” starają się poruszać ważne tematy i pomagać czytelnikom w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów na własną aktywność − artystyczną, naukową czy zawodową. Współredagowanie magazynu to również okazja do zapoznania się z procesem powstawania periodyku – od tworzenia tekstów, przez projektowanie oprawy graficznej i skład, aż do przygotowywania materiałów do druku.

www.magazynsuplement.us.edu.pl
www.facebook.com/magazynsuplement
www.issuu.com/magazynsuplement

W sieci warto też odszukać Studencki Serwis Rozwoju „Więc Jestem!” Tworzą go zarówno studenci, jak i pracownicy UŚ. Portal towarzyszy mentalnie studentowi od momentu wyboru kierunku, poprzez cały okres studiowania, rozwój kariery, wymiany zagraniczne, charakterystyczne kryzysy i problemy studenckiego życia, aż po moment zakończenia studiów i konieczność odnalezienia się na rynku pracy. We wszystkich tych wyzwaniach studenckiego życia portal stara się wspierać swoich czytelników poprzez publikację artykułów analizujących psychologiczne aspekty zmagania się z problemami i przedstawianie pozytywnych rozwiązań. Struktura portalu podąża za wielowymiarowością i bogactwem życia, ujmując je z ośmiu perspektyw: czuję, myślę, studiuję, rozwijam się, jestem wśród ludzi, pracuję, mam problem i tworzę. W każdym z działów znajdują się artykuły, wywiady, filmy, reportaże, galerie zdjęć, a także narzędzia służące ocenie własnego potencjału rozwojowego. Zupełnie niezależnym działem „Więc Jestem!” jest pomoc psychologiczna, oferująca m.in. bazę instytucji niosących pomoc w sytuacjach kryzysu oraz istotne wskazówki dotyczące korzystania ze specjalistycznej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej.

www.wiecjestem.us.edu.pl

Media społecznościowe

Uniwersytet Śląski prężnie działa w przestrzeni mediów społecznościowych i umiejętnie wykorzystuje najnowsze trendy do przekazywania informacji na temat bieżącego życia uczelni oraz popularyzowania wiedzy. Zachęcamy do obserwowania nie tylko oficjalnego fanpage’a UŚ na portalu Facebooku (www.facebook.com/Uniwersytet-Slaski), ale także do zaglądania na uczelnianego Instagrama (www.instagram.com/uniwersytetslaski) oraz do śledzenia konta UŚ na Twitterze (twitter.com/usinkatowice).

Z myślą o kandydatach na studia funkcjonuje również na Facebooku fanpage Rekrutacja UŚ (www.facebook. com/rekrutacjaUniwersytetSlaski). Tutaj można znaleźć wszystkie aktualne i niezbędnie informacje dotyczące naboru na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, sposobu rejestracji, potrzebnych dokumentów i opłat rekrutacyjnych oraz wolnych miejsc, odpłatności i warunków, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać pokój w akademiku.

Warto zaglądać również na fanpage Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego (www.facebook.com/biurokarier), gdzie publikowane są ogłoszenia dotyczące ciekawych warsztatów organizowanych dla studentów oraz absolwentów uczelni. Pracownicy Biura informują także o różnych możliwościach znalezienia pracy oraz wzięcia udziału w wartościowych stażach i praktykach.


Fotografie: Agnieszka Sikora