Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Cieszyn
ul. Bielska 62
tel.: 33 854 61 03
etnologia@us.edu.pl
www.weinoe.us.edu.pl

Studiujący na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji mają możliwość zgłębiania wiedzy na temat różnorodności kultur w skali globalnej i regionalnej – począwszy od kultur plemiennych, ludowych, aż po tradycje społeczeństw nowoczesnych. Wydział oferuje pięć kierunków: animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną, etnologia i antropologia kulturowa, oligofrenopedagogika z arteterapią, pedagogika i pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią.

Program kształcenia opiera się na standardach międzynarodowych i obejmuje zarówno analizę funkcjonowania tradycji w społeczeństwie nowoczesnym (ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i Europy Środkowej), jak i problematykę związaną z pograniczem kulturowym i etnicznym, co w znacznym stopniu ułatwia usytuowanie Wydziału w Cieszynie, mieście pogranicza.

Odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie jest program oferowany przez oligofrenopedagogikę z arteterapią, gdzie pod kierunkiem najlepszych tutorów, terapeutów i diagnostów studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat specyfiki funkcjonowania osób o zaburzonym rozwoju, poznają m.in. metody terapeutyczne oparte na ruchu, muzyce i sztukach plastycznych.

Liczne specjalności na kierunku pedagogika pomagają rozwinąć umiejętności refleksyjnego oglądu rzeczywistości edukacyjnej i społecznej, rozumienia jej społeczno-kulturowego kontekstu, prowadzenia badań, samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych

Oferta Wydziału adresowana jest do osób kreatywnych, twórczych, żądnych wiedzy i doświadczeń.


Fotografie: Edyta Diakowska-Kohut