Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Katowice
ul. Jagiellońska 26/28
Biologia – tel.: 32 200 94 61
Ochrona środowiska – tel.: 32 200 95 56
biologia@us.edu.pl
www.wbios.us.edu.pl

Studia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska dają możliwość rozwijania przyrodniczych zainteresowań i pasji pod kierunkiem znakomitych specjalistów, wysokiej klasy kadry naukowej. Opisywanie zjawisk zachodzących w naturze, projektowanie i prowadzenie eksperymentów naukowych, sporządzanie specjalistycznych dokumentacji i ekspertyz biologicznych i przyrodniczych wymaga wiedzy interdyscyplinarnej. Nie ma jednak potrzeby studiowania osobno nauk opisujących bioróżnorodność świata żywego, mikrobiologii, biologii komórki, anatomii roślin, histologii, embriologii i biologii rozwoju, biofizyki, biochemii, biologii molekularnej, genetyki z inżynierią genetyczną, cytogenetyki, hodowli tkankowych, fizjologii roślin i zwierząt, ekologii, ochrony środowiska, podstaw inżynierii bioprocesowej, analityki chemicznej, prawa, ekonomiki produkcji czy zasad organizacji produkcji, wystarczy jeden kierunek – biotechnologia. Studiowanie na kierunku ochrona środowiska zapewnia zdobycie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem ekologii, zagrożeń cywilizacyjnych i problemów zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody, różnorodności biologicznej, mikrobiologii środowiskowej, chemii, geologii i gospodarki surowcami, rekultywacji gruntów, hydrologii i gospodarki wodnej, a także prawa ochrony środowiska.

Wydział proponuje również kształcenie na kierunkach: biologia (biologia ogólna i eksperymentalna, ekologia i ochrona przyrody, waloryzacja zasobów przyrody), biotechnologia oraz ochrona środowiska. Miernikiem poziomu edukacji i sukcesów badawczych Wydziału jest przyznana mu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategoria A.


Fotografie: Szymon Nawrat