Wydział Prawa i Administracji

Katowice
ul. Bankowa 11b
tel.: 32 359 20 60, 32 359 15 05
sekrwpia@us.edu.pl
www.wpia.us.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji UŚ jest jednym z trzech najlepszych wydziałów w Polsce. Znakomita kadra naukowa zapewnia dogłębne studia prawnicze, a tym samym solidne przygotowanie do kontynuacji nauki i wyboru w przyszłości aplikacji: sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, notarialnej czy radcowskiej.

WPiA proponuje studia na dwóch kierunkach – prawo oraz administracja (specjalności: administracja ogólna i bezpieczeństwo wewnętrzne). W celu zapoznania z praktycznymi aspektami zawodu prawnika i ułatwienia absolwentom wyboru przyszłej aplikacji w trakcie nauki studenci odbywają fakultatywne miesięczne praktyki w organach wymiaru sprawiedliwości, administracji rządowej i samorządowej, a także w placówkach dyplomatycznych oraz w kancelariach prawniczych.

W ramach międzynarodowych programów stypendialnych studenci mogą odbywać część studiów w 50 uczelniach w 16 krajach, m.in. na uniwersytetach w Bolonii, Padwie, Paryżu, Rzymie, Zurychu czy Barcelonie, na Costa Brava, a nawet… za kołem polarnym. Na WPiA UŚ działa Szkoła Prawa USA zorganizowana we współpracy z trzema wydziałami prawa amerykańskich uniwersytetów: The Loyola University New Orleans College of Law, The University of Arkansas at Little Rock, William H. Bowen School of Law oraz The University of Toledo College of Law. Funkcjonuje tu także jedyna w kraju Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej, jej program realizowany jest we współpracy z dwoma chińskimi uniwersytetami: Beijing Foreign Studies University w Pekinie oraz Northeastern University w Shenyang.


Fotografie: Szymon Nawrat