Wydział Filologiczny

Sosnowiec
ul. Grota- -Roweckiego 5
tel.: 32 364 08 28

Katowice
pl. Sejmu Śląskiego 1
tel.: 32 200 92 63
filologia@us.edu.pl
www.fil.us.edu.pl

Wydział Filologiczny jest jednym z najlepszych ośrodków polonistycznych w Polsce i należy do najściślejszej czołówki pod względem osiągnięć naukowych. Wszystkie instytuty naukowo-badawcze koordynujące specjalności na kierunku filologia mają swoją siedzibę w Sosnowcu. Studia ukierunkowane są na praktyczną naukę wielu języków, m.in.: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, szwedzkiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, portugalskiego. Studenci mogą także poznawać tak egzotyczne języki, jak: chiński, arabski, japoński, koreański czy hindi. W części katowickiej Wydziału znajdują się instytuty i katedry koordynujące kierunki studiów: filologia polska, filologia klasyczna, międzynarodowe studia polskie, kulturoznawstwo, kultury mediów, mediteranistyka, komunikacja promocyjna i kryzysowa, sztuka pisania, antropologia języka i komunikacji, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, informacja w instytucjach e-społeczeństwa. Od kilku lat dużą popularnością wśród kandydatów na studia cieszy się projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT – WRITE). Spektakularnym sukcesem pracy zespołu studentów i pracowników Wydziału jest stworzenie gry Sniper Ghost Warrior 3. Tak bogata oferta edukacyjna zapewnia wykonywanie w przyszłości nie tylko zawodu nauczyciela, otwiera także możliwość zatrudnienia w mediach, działach PR, turystyce, wydawnictwach obcojęzycznych itp.


Fotografie: Szymon Nawrat