Wydział Nauk o Ziemi

Sosnowiec
ul. Będzińska 60
tel.: 32 368 94 00
wnoz@us.edu.pl
www.wnoz.us.edu.pl

Sosnowiecki Wydział Nauki o Ziemi to wizytówka polskiej nauki. Geografia, geologia, geofizyka, turystyka, inżynieria zagrożeń środowiskowych i geologia stosowana to kierunki, które znajdują się w ofercie edukacyjnej WNoZ. O bardzo wysokim poziomie naukowym świadczy kategoria A przyznana Wydziałowi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przy Wydziale działa Centrum Studiów Polarnych prowadzące badania środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki, które oprócz sosnowieckiego Wydziału współtworzą Instytut Geofizyki PAN i Instytut Oceanologii PAN. Centrum posiada status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.

Doskonałe zaplecze dydaktyczne, nowoczesne wyposażenie pracowni i laboratoriów, wysokiej klasy aparatura badawcza (geoelektryczna, sejsmiczna, magnetyczna), światowej sławy kadra akademicka, znakomite zbiory biblioteczne decydują o najwyższej jakości prowadzonych tu badań. Analiza zjawisk zachodzących w przyrodzie (zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej), poznanie geologicznej budowy i historii Ziemi, identyfikacja minerałów, skał i skamieniałości niejednokrotnie przypominają pracę detektywa, dociekliwość prowadzi często do odkryć, które trafiają do podręczników i światowej literatury naukowej.

Udział w wykopaliskach geologicznych i wyprawach badawczych stanowi nieodłączny element procesu kształcenia. Praktyki zawodowe odbywają się w stacjach sejsmicznych, kopalniach, przedsiębiorstwach geofizycznych, wiertniczych, w atrakcyjnych odkrywkach na wszystkich kontynentach, w miejscach często niedostępnych dla turystów.


Fotografie: Szymon Nawrat