Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2018/2019 rozpocznie się 1 czerwca 2018 roku

Jak zostać studentem UŚ?

Postępowanie kwalifikacyjne

Rekrutacja prowadzona jest przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), w którym kandydaci wybierają interesujące ich kierunki studiów. W większości przypadków w postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych. Rekrutację na niektóre kierunki, zwłaszcza artystyczne, uzupełnia dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna lub egzamin wstępny sprawdzający uzdolnienia artystyczne kandydata. Szczegółowe kryteria przyjęć dostępne są w katalogu kierunków na stronie: www.kandydat.us.edu.pl.

Uniwersytet Śląski oferuje kształcenie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na 12 wydziałach zlokalizowanych w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie oraz w Cieszynie.

Kandydaci na studia mają do wyboru:

  • 75 kierunków studiów I stopnia (licencjackich),
  • 11 kierunków studiów I stopnia (inżynierskich),
  • 5 kierunków studiów jednolitych magisterskich,
  • 92 kierunki studiów II stopnia (magisterskich),
  • międzyobszarowe studia indywidualne.

Oferta obejmuje ponad 226 specjalności prowadzonych w ramach kierunków studiów, szereg specjalizacji, studia interdyscyplinarne, międzyobszarowe oraz 10 programów studiów w języku angielskim.

Uniwersytet Śląski nie określa minimalnych progów punktowych. Spośród osób, które zarejestrowały się w systemie IRK na dany kierunek czy specjalność, przyjmowani są do wyczerpania limitu miejsc ci kandydaci, którzy otrzymali w postępowaniu rekrutacyjnym najwięcej punktów. W przypadku wątpliwości można napisać, zadzwonić lub odwiedzić punkt rekrutacyjny.

Wykaz wszystkich dokumentów wymaganych na studia dostępny jest na stronie internetowej. Badania lekarskie potrzebne są tylko na kilku kierunkach, można je wykonać bezpłatnie w przychodniach wskazanych na skierowaniu drukowanym z systemu po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej. Do dokonania w swoim imieniu wszystkich czynności związanych z procesem rekrutacji można upoważnić dowolną osobę. Wzór upoważnienia do wypełnienia i wydrukowania dostępny jest na stronie internetowej.

 

Ci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia z powodu wyczerpania limitu miejsc na kierunku i znaleźli się na liście rezerwowej, po upływie terminu złożenia dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia powinni sprawdzić ponownie listę osób zakwalifikowanych. W przypadku zwalniania się miejsc na liście zakwalifikowanych istnieje możliwość zakwalifikowania na studia z listy rezerwowej z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.

Rejestracja bez tajemnic

Proces rejestracji w systemie IRK jest bardzo prosty, zajmuje nie więcej niż 15 minut i wymaga jedynie komputera z dostępem do internetu. Rejestracji na studia można dokonać także z zagranicy.

Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty rekrutacyjnej jest ustalana corocznie. Na Uniwersytecie Śląskim od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie:

  • około 80 zł za kierunki, na których kryteria przyjęć przewidują konkurs świadectw,
  • około 50 zł za kierunki, na które przyjmuje się tylko na podstawie złożenia wymaganych dokumentów,
  • około 150 zł za kierunki z egzaminami wstępnymi.

Laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów ogólnopolskich wnoszą symboliczną opłatę 1 zł i są przyjmowani na określone kierunki studiów bez postępowania kwalifikacyjnego na podstawie oryginału dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego oraz złożonych dokumentów.

Kandydat, który nie został przyjęty na wybrany kierunek lub specjalność studiów, może w ramach wniesionej opłaty rekrutacyjnej przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego na inny kierunek, na którym nie został wypełniony limit miejsc.

Możliwy jest zwrot opłaty rekrutacyjnej. Przypadki, w których opłata jest zwracana, oraz wzór podania o zwrot dostępne są na stronie internetowej.

Terminy

W harmonogramie rekrutacji przewidziano trzy terminy naborów: nabór podstawowy trwający do połowy lipca oraz dwa nabory dodatkowe – sierpniowy i wrześniowy. Każdy z dodatkowych naborów będzie uruchomiony tylko wtedy, jeżeli w poprzednim naborze nie został wypełniony limit miejsc na kierunku. W przypadku kierunków cieszących się największym zainteresowaniem kandydatów, limit miejsc zostanie wypełniony już podczas naboru podstawowego lub w wyniku uzupełniania miejsc z list rezerwowych.

Na Uniwersytecie Śląskim wszystkie studia stacjonarne są bezpłatne.


Fotografie: Szymon Nawrat