XXI Konferencja Redaktorów Gazet Akademickich Katowice, 3–6 września 2013 r.

Redakcja „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”, miesięcznika Uniwersytetu Śląskiego, oraz „Forum”, biuletynu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, serdecznie zapraszają dziennikarzy, redaktorów, fotoreporterów i współpracowników pism akademickich udziału w XXI Konferencji Redaktorów Gazet Akademickich, która odbędzie się w Katowicach od 3 do 6 wrześniach 2013 roku.

W programie konferencji przewidziano m.in.: warsztaty dziennikarskie, wykłady na temat typografii (projektowanie layoutu i okładek), poprawności językowej i najczęstszych problemów, z jakimi borykają się pisma akademickie, szkolenie poświęcone poszukiwaniu informacji w nowoczesnych centrach informacji naukowej, debatę na temat promocji nauki, a także spotkanie poświęcone współpracy z lokalnymi instytucjami kultury i gospodarki.

Wśród gości specjalnych swoją obecność potwierdzili: językoznawca prof. Jan Miodek oraz dziennikarz naukowy dr Tomasz Rożek.

Program, formularz zgłoszeniowy oraz aktualne informacje można znaleźć na stronie: gu.us.edu.pl.