Wystawa Pracowni Ceramiki pt. „Lekkość”

Od 11 do 31 marca w holu głównym gmachu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej można było oglądać prace studentów i absolwentów Pracowni Ceramiki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Ekspozycja była efektem współpracy Studenckiego Koła Naukowego Historyków Sztuki, Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego oraz CINiBA.


Fotografie: Agnieszka Sikora